Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, değişen dünya düzenine uygun olarak Rusya’nın dış politikasını belirleyen ve bir yol haritası niteliği taşıyan stratejik belgeyi bugün düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı. Türkiye seçimleriyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Başkonsolos Buravov “Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok ve bununla ilgili şu veya bu değerlendirmeleri yapmaktan da kaçınıyoruz” ifadelerini kullandı.    
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya’nın uluslararası politikasının yol haritası olacak dış politika stratejik belgesini Rusya Konsolosluğu binasında düzenlenen bir toplantıda tanıttıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buravov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerle ilgili gelen soruyu şu ifadelerle yanıtladı;

“Çok açık olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'yle ilişkilerimiz uzun bir dönem içinde çok iyi bir şekilde gelişmektedir. Tabii ülkelerin ilişkilerinin gelişmesinde çeşitli dönemler olabiliyor. Ama ana prensip olarak bizim ikili ilişkilerimiz iyi bir şekilde gelişti, gelişmeye devam etmektedir. Çeşitli alanlarda, siyasi alanda çok yoğun bir diyaloğumuz var. Ekonomik ilişkilerimiz bizim ikili ilişkilerimizin iyi bir temelini oluşturmaktadır.

‘TÜRKİYE'NİN TUTUMUNU BİLİYORUZ, BUNA MİNNETTARIZ’

İnsani olarak da 90’lı yıllardan başlayarak çok yoğun bir şekilde, iki ülkenin vatandaşları birbirini daha iyi anlama imkanına sahip oldu. Yani buraya da çok vatandaşımız yerleşti, ortak evlilikler oldu, yeni doğan çocuklar çift vatandaş oldu diyebiliriz. Dolayısıyla ki ilişkilerimiz bu son zor dönemde de gelişmeye devam etmektedir. Ve Türkiye'nin tutumunu biliyoruz, buna minnettarız. Rusya’ya karşı yapıcı bir tutum sergileyen yapıcı bir siyaset güden bir ülkeden bahsediyoruz.”

‘HİÇBİR ÜLKENİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMIYORUZ’

Başkonsolos Buravov Türkiye’deki genel seçimlerle ilgili gelen sorulara şöyle yanıt verdi;
“Türkiye'deki seçimde, bu dönem içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili olarak. Bir taraftan bizim demir bir prensibimiz var. Bir hiçbir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz. Dolayısıyla biz burada, ülkemizin resmi temsilcileri olarak sadece durumu gözlüyoruz. Yani analiz ediyoruz. Tabii ikili ilişkilerin olası perspektifleri açısından da değerlendiriyoruz bu durumu. Fakat şu veya bu şekilde iş süreçlere müdahale etmekten kaçınıyoruz.”
“Bu tamamen Türk halkının söyleyeceği söze bağlı olan bir süreçtir. Ve tabii Türk halkının yapacağı seçimi kabul edeceğiz. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok.”

“Bir daha tekrarlamak istiyorum, Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok ve bununla ilgili şu veya bu değerlendirmeleri yapmaktan da kaçınıyoruz.”
 

Kaynak: dha