Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın ve ekibi sigara kullanan 220 kadın üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı: ''Kadınların hamilelik döneminde sigarayı bıraktıkları ve doğumdan 14 ay sonra yeniden başlamalarının en büyük nedeni, evde birinin sigara içiyor olması.  Hamileyken sigarayı bırakan kadınların, sigara içmeme dönemleri sürdürülebilse, Türkiye'de sigara bağımlılığı ile ilgili çok büyük bir başarı elde edilmiş olur" dedi.

Araştırmaya katılan kadınların kadınların yaklaşık yüzde 25'inin hamilelik döneminde veya öncesinde sigara kullandığını ya da sigara dumanına maruz kaldıklarını belirlediklerini söylediler.

Prof. Dr. Yalçın; "Toplumumuzda aktif sigara içen insan sayısının yaklaşık 18-19 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz. Bunların yaklaşık yarısı her gün sigara alıyor. Bir kısmı daha az miktarda tüketiyor ama bir kısmı da günlük 15-20 dal tüketen bir kesim. Bizi alarma geçiren durumlardan bir tanesi kadınlar arasındaki sigara içme oranının da giderek artış göstermesidir. Eskiden kadınlar arasında sigara içme oranları yüzde 5, yüzde 10'lar civarındayken, son 10 yılda bu oran yüzde 16'lara 25'lere kadar tırmanmaya başladı. Bu durumun en acı sonuçlarından bir tanesi de kadınların hamilelik dönemleri boyunca sigara içmeleri veya bu dönemde sigara dumanına maruz kalmalarıdır.Sigara, Türkiye için çok büyük bir toplum sağlığı problemi haline gelmiştir'' dedi


Prof. Dr. Yalçın: Hamilelik döneminde isteyerek sigarayı bırakan kadınların takip edilerek, doğum sonrası da sigarayı bırakmaları için destek olunması gerektiğini belirtti. İnsanların sadece kendilerinin sigara içmesinin, bu sorunun merkezinde olduğunu düşünüyor.'' Siz sigara içtiğini zaman dumanı her yere dağılıyor. Örneğin balkonda sigara içtiniz. Maalesef o duman evin içerisine giriyor ve bir şekilde çocuğa bulaşıyor. Farklı bir yerde sigara içmiş olsanız bile bu elbisenize bulaşacak. Buradaki kokular ve kimyasallar çocuğunuza ulaşıyor. O yüzden, çocukların gelişim dönemlerinde sigaradan uzak tutulması çok önemlidir'' dedi


 

Editör: Habererk Com