CHP'den 'fişleme' teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 'fişleme' uygulamalarıyla elde edilen kişisel verilerin imha edilmesi için kanun teklifi hazırladı

CHP'den 'fişleme' teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerin herhangi bir şekilde elde edilmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi, açıklanması, üçüncü kişilere aktarılması veya kullanılmasının yasaklanması ve "fişleme" uygulamalarıyla elde edilen kişisel verilerin imha edilmesi için kanun teklifi hazırladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerin herhangi bir şekilde elde edilmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi, açıklanması, üçüncü kişilere aktarılması veya kullanılmasının yasaklanması ve "fişleme" uygulamalarıyla elde edilen kişisel verilerin imha edilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Tanrıkulu, Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

-GEREKÇE-
Teklifin gerekçesinde, kişileri fişlemenin insan hakları ihlali olduğu belirtilerek,"Hukuka aykırı fişleme suç olduğuna göre bunlara ait arşivlerin yok edilmesi, genelge yönerge ve bunlara dayanarak yapılacak tüm idari ve hukuki işlemlerin geçersiz sayılması gerekir. Söz konusu arşivleri imha etmeyen, bunlara
dayanarak işlem yapan tüm idarecilerin ve görevlilerin cezalandırılması, Türkiye'nin AİHM tarafından bu nedenlerden dolayı tazminat ödemeye mahkûm edilmesi durumunda ise tazminatın bu kişilere hızlı ve etkin şekilde rücu ettirilmesi hukuk devletinin ve insanlık onurunun gereğidir" denildi.

-"KİŞİSEL VERİLER HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEMEYECEK, KAYDEDİLEMEYECEK, ARŞİVLENEMEYECEK, AÇIKLANAMAYACAK"-
Teklife göre, kişinin açık rızası olmaksızın; siyasi, felsefi veya dini görüşleri, ırki kökenleri, ahlaki eğilimleri, cinsel yaşamları, sağlık durumları, sendikal bağlantıları ve benzer kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilemeyecek, kaydedilemeyecek, arşivlenemeyecek, açıklanamayacak, üçüncü kişilere aktarılamayacak ve hiçbir şekilde kullanılamayacak.

Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen kişisel verilere ait tüm kayıtlar ve arşiv, her türlü kopyalarıyla birlikte bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde imha edilecek.

- "HİÇBİR İDARİ İŞLEMİN DAYANAĞI OLARAK KABUL EDİLMEYECEK"-
Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hukuka aykırı şekilde kişisel veri elde etmek amacıyla yayımlanmış bulunan tüm genelge, yönerge, yazılı emir ve benzeri düzenlemeler ile bunlara dayanılarak yapılan idari işlemler geçersiz olacak. Bu şekilde elde edilen veriler hiçbir idari işlemin dayanağı olarak kabul edilmeyecek.

-"BİR YILDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILACAK"-
Kişinin açık rızası olmaksızın; siyasi, felsefi veya dini görüşleri, ırki kökenleri, ahlaki eğilimleri, cinsel yaşamları, sağlık durumları, sendikal bağlantıları ve benzer kişisel verileri herhangi bir şekilde elde eden, kaydeden, arşivleyen, açıklayan, üçüncü kişilere aktaran ve kullanan kişiler ile daha önce kaydedilmiş ve arşivlenmiş kişisel verilerin kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde imha edilmesine aykırı davrananlar bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Bu eylemlerin kamu görevlisi tarafından, görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ve belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle gerçekleşmesi durumunda ceza iki kat artırılacak.

-"İDARENİN EN ÜST İDARİ AMİRİNE RÜCU EDİLECEK"-
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, arşivlenmesi veya herhangi
bir şekilde kullanılması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edilmesi halinde ödenecek tazminat, ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde ilgili kamu görevlilerine, bu görevlilerin kimliğinin tespit edilememesi veya bulunamaması halinde ilgili idarenin en üst idari amirine rücu edilecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2013, 13:28
YORUM EKLE