Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid ismi verilen en ünlü eserinin orjinal adı Vesîletü’n-Necât'tır.
 Derin bir Peygamber sevgisiyle yazdığı bu eseri ile devrinde devlet ve toplum düzeninin karışmasına sebep olan Bâtınîlik gibi bozuk inançlara da karşı çıkmış ve milletin inanç birliğinin korunması hususunda üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir.
''Unesco'' tarafından geçen yıl vefatının 600. yılında anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Vesiletü'n-Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi, 30 Mayıs Salı günü Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek özel  bir etkinlikle anma töreni yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği “Besteli Mevlid Rahmet Gecesi”nde, Hafız Kemal Batanay tarafından 1956 yılında bestelenerek klasik musikimize kazandırılan “Mevlid” icra edilecek. 

Editör: Habererk Com