Kamuda özelleştirilen kurumlar arasında Tükiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) da girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD'de işletmeyle ilgili yeni bir modele ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu model kapsamında TCDD'nin Özelleştirme İdaresi’nin özelleştirme planları arasında olduğunu söyledi.

Özelleştirme İdaresi'nin 2016 yılında hazırladığı kısa, orta ve uzun vadeli özelleştirme planlarını hatırlatarak, bir dönem TCDD'nin taşıma kısmının ayrılmaya çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını belirten Karaismailoğlu, daha önce holdingleşme modelinin planlandığını, şimdi de buna benzer bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Planda TCDD'yi, Taşımacılık AŞ aracılığı ile demiryolları hatlarının işletme hakkı devredilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi öngörülüyordu. Mayıs 2016'da Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan planda kısa, orta ve uzun vadeli özelleştirme kapsamına alınacak kamu kuruluşları yer alıyor.

TCDD'ye ilişkin planda şu ifadelere yer veriliyor:

6461 sayılı ‘Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi (TDUS) Hakkında Kanun' 24.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Demiryollarında serbestleşmenin önünü açan düzenleme kapsamında kurulacak TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin oluşumuna yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Taşımacılık A.Ş. kapsama alınarak demiryolları hatlarının ‘İşletme Hakkı Devri' yöntemi ile özelleştirilmesi sağlanabilir.

ÖZELLEŞTİRME İÇİN DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMA YAPILMIŞTI

Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'nın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. 2017'de faaliyetlerine başladı.

Bu kapsamda yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, kent içi banliyö trenleri, Marmaray, Başkentray TCDD Taşımacılık tarafından işletiliyor. Şirketin kurulma amacıyla birlikte özelleştirme girişimleri daha önce gündeme gelmiş ancak hayata geçirilememişti.

Editör: Yadigar Hanım