Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Bursa Gemlik’te üretim tesisinin bulunduğu taşınmaz, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl süreyle sağlanması halinde bedelsiz olarak girişime verilebilecek.


Bursa ilinde yapılacak elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına bir fıkra ekleyen karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Eklenen hükme göre, söz konusu taşınmaz üzerinde TOGG lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek. Öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın 5 yıl süreyle sağlanması şartıyla taşınmaz, şirketin talebi halinde bedelsiz olarak devredilebilecek.

SİLK ROAD’A 2 TAŞINMAZ DEVREDİLİYOR
Aynı gazetede yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla, Bursa ilinde yapılacak olan batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımında proje bazlı devlet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına; Bursa/Gemlik’te bulunan 2 ayrı taşınmazın belirli kısımlarıyla bir taşınmazın tamamının Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri AŞ bedelsiz devrine ilişkin bir hüküm eklendi.

Ek fıkraya göre, söz konusu taşınmazlar, aynı şartlar altında şirketin talebi üzerine bedelsiz olarak tescil edilebilecek. (REUTERS)

Editör: Umut ACAR