Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan’da bulunan güçlerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi; TBMM Genel Kurul’da görüşüldü. Tezkere, AKP, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oyuyla kabul edildi.

Lübnan'da, TSK'nın görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. 

Tezkere üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin; "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı temelinde teşkil edilmiş olan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL'e katkı sağlamakta olan Silahlı Kuvvetlerimizin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını İYİ Parti olarak destekliyoruz" sözleri ile tezkereye grup olarak destek vereceklerini söyledi. 

MHP Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bugün görüşmekte olduğumuz tezkereye konu olan Lübnan başta olmak üzere Afganistan'dan Somali'ye, Balkanlardan Suriye'ye ve Libya'ya kadar demokrasi ve insan hakları veya özgürlük taşıma söylemleriyle, var olan kısmi huzurun da yok olmasının müsebbipleri hiçbir sorumluluk taşımazken Türk Silahlı Kuvvetleri iki bin üç yüz elli yıllık şerefle taşıdığı köklü bir geleneğin gereği olarak barışın ve huzurun teminatı misyonuyla üstlendiği uluslararası görevleri layıkıyla yerine getirmektedir. Bu yüzden, bulundukları yerlerde, istenen, özlenen ve varlığından güven duyulan bir iz bırakmaktadırlar" dedi. Aydın, MHP olarak tezkereyi destekleyeceklerini belirtti. 

Tezkere üzerine HDP Grubu adına Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları Oruç konuştu. Oruç, "Oraya sunduğumuz ciddi bir katkı var mı? Hayır. Tam tersi, mesela Türkiye'nin yaşamış olduğu bir yığın da çelişki var bu tablo içerisinde. Bir yandan oranın hem siyasi hem askeri gücü olan Lübnan Hizbullahı'nı bir bakıma desteklemiş oluyoruz biz bu tezkereyi onaylayarak, Lübnan'ı desteklemiş oluyoruz bu tezkereyi onaylayarak, öyle görünüyor ama öte yandan Suriye'de de tam karşıtı bir çizgide, bir savaş halinde bir Türkiye. Lübnan'da toplumsal barışın ve istikrarın sağlanması için tezkereye ihtiyaç yok. Orada kalıcı bir barışı sağlamak için antimilitarist, bağımsız uluslararası mekanizmaların çalışmaya ihtiyacı var; sözde değil, özde bir çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu. 

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Yunus Emre; "Bütün tezkerelerde karşı karşıya bulunduğumuz problem burada da var. Bakın, önümde bulunan metinde deniliyor ki: ‘Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları..." Şimdi, arkadaşlar, bunu çok defa anlattık, böyle yetki olmaz. Bakın, Meclis, hiçbir demokraside böyle bir yetkiyi bir Cumhurbaşkanına, bir yönetime vermez. Bu, demokratik işleyişle kökünden çelişen bir uygulamadır" dedi.  

Tezkere üzerine son sözü AKP Grubu adına Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın aldı. Aydın; "UNIFIL'e yaptığı katkılarla, barışı koruma hareketinin etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. UNIFIL'de görev yapan birliklerimizin sergilediği üstün performans, diğer katılımcı ülkeler tarafından olduğu kadar Lübnan halkı tarafında da desteklenmekte ve takdir edilmektedir. Nitekim, UNIFIL'e kuvvet katkısında bulunduğumuz 2006 yılından bu yana UNIFIL tarafından icra edilen görevler kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca hayata geçirilen birçok önemli proje Lübnan halkının hafızalarında yer edinmiştir. Bunlar arasında; köy okullarının elektrik ihtiyacının karşılanması, okullara saha yapılması, köylere sağlık ocağı yapılması, su depoları ve yol inşaatları gibi pek çok projeleri sayabiliriz" dedi. 

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilen tezkereye göre; Cumhurbaşkanı’na, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek. Tezkerede ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar ile Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresi, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığı bilgine yer verildi. 

 

Kaynak: anka