Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürümesinin ardından iş bırakma eylemi yapan hekimleri Cuma hutbesinde verdiği vaazda hedef gösteren imam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 6 Temmuz’da Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelmiş, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, daha önce ameliyatta kaybettiği bir hastasının yakını tarafından öldürülmüştü. Sağlıkta şiddete dikkat çekmek ve tepki göstedmek için ülke genelinde hekimler ve sağlık çalışanları 7-8 Temmuz’da iş bırakma eylemi yapmış, ancak Kayalan Camii'nde imam olarak görev yapan Ahmet Gür, Cuma hutbesindeki sözleriyle hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef göstermişti.

Açığa alınan imam hakkında TTB de suç duyurusunda bulundu. TTB'nin 12 Temmuz'da yapılan suç duyurusu ile ilgili bugün yapılan yazılı açıklamasına göre, söz konusu suç duyurusunda; G(ö)REV eylemlerinde acil hastaların, diyaliz hastalarının, acil ve riskli gebelerin, çocuk acillerinin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımının aksatılmadığı, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterildiği hatırlatıldı. İmam Ahmet Gür’ün sözlerinin hekimlerin yaşam hakkının ihlali de dahil her türlü davranışı meşrulaştırmaya çalıştığının vurgulandığı suç duyurusunda; “görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, suç işlemeye tahrik, halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlarından kamu davası açılması ve Gür’ün cezalandırılması talep edildi.

Editör: Yadigar Hanım