Türklerin Rusya’daki Özerk Cumhuriyet Ve Bölgeleri

Tuva Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nda Güney Sibirya’da özerk bir Türk Cumhuriyetidir. Yüzölçümü 170 bin 500 kilometrekaredir. Nüfusu 400 bine yakındır. Çevresindeki ülkelere göre Türk nüfusunun en yoğun olduğu Güney Sibirya ülkesidir.

Türklerin Rusya’daki Özerk Cumhuriyet Ve Bölgeleri

1914 yılında Ruslar tarafından işgal edilen Tuva tekrar 1921 yılında Cumhuriyet olarak bağımsızlığını ilan etsede 17 Ağustos 1944 tarihinde Ruslar tarafından yeniden işgal edilmiştir.

Tuva Cumhuriyeti tam bağımsız devlet durumuna geçebilir. Rusya Federasyonu yönetimi Tuva Cumhuriyetini ekonomik olarak serbest bırakmak istemese de Tuva Türkleri mücadelelerinden geri adım atmamaktadırlar.

Yeraltı zenginlikleri yönünden önemli bir ülkedir. Tuva’da kömür, demir, cıva, altın, asbest, kobalt, nikel, bakır, çinko, kurşun, taşkömürü madeni ve tuz çoktur. Tuvada besicilik yaygındır. Hayvancılık da önemli yer tutar. Büyük kaplıcaları ve çamur kaplıcaları mevcuttur.

Başkurtistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı federe bir Türk Cumhuriyetidir. 3 Temmuz 1991 tarihinde kurulan devlet 11 Ekim 1991 tarihinde özerkliğe kavuşmuştur. Başkenti Ufa’dır. Yüzölçümü 143 bin 600 kilometrekare, Nüfusu yaklaşık 4 milyon 105 bin olan Cumhuriyet. Rusya için ekonomik anlamda önemli bir yerdedir. Ülke Asya ile Avrupa’nın birleştiği bölgedir.

Çuvaşistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun içinde yer alan federe Cumhuriyettir. Başkenti Şupaşkar’dır. Cumhuriyetin adını aldığı Çuvaşlar, Türk halklarından biridir. Çuvaşistan, Rusya’nın orta kesiminde yer alır. Yüzölçümü 18 bin 300 kilometrekaredir. Nüfusu yaklaşık 1 milyon 350 bindir. Ülkenin üçte biri ormanlarla kaplıdır.

Tataristan Cumhuriyeti, 30 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesine rağmen bağımsızlığı Rusya tarafından kabul edilmediği için Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir Türk Cumhuriyetidir. Kazan Tataristan’ın başkentidir. Nüfusu 3 milyon 780 bin olan petrol ve maden zengini bir devlettir. Tataristan, petrol, doğalgaz, alçı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Ülkede bir milyar ton petrol rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. Tataristan, Rusya Federasyonundaki ülkeler içinde ekonomik gelişmişliği en üst düzeyde olan Cumhuriyetlerden biri. Federasyon içinde büyük endüstri kuruluşlarının, otoyolların, doğu ve batı, kuzey ve güney bağlantı yollarının bulunduğu bir konumda bulunur.

Yakıt ve petrokimya endüstrisi (ham petrol, sentetik kauçuk, lâstikler, polietilen ve petrol ürünleri) Tataristan’ın endüstriyel görünümünü belirler. Ülkede helikopter, uçak, uçak motoru, TIR, otomobil, kompresör ve petro-gaz pompalama donanımları, yüksek teknolojiye sahip elektrikli cihaz üretimi yapan mühendislik girişimleri, şirketler bulunmaktadır. Tataristan Cumhuriyeti yılda yaklaşık 32 milyon ton ham petrol üretmektedir. Kamaz markasının kamyon üretiminin yüzde 24′ü Tataristan’a aittir. Ülkenin petrokimya şirketlerinin polietilen, sentetik kauçuk ve otomobil lastiği üretim miktarı Federasyon içinde üçüncü sıradadır. Ayrıca Kazan’da uçak, bilgisayar, kamyon ve dizel motor fabrikaları vardır.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında ihtilafa neden olan alt ulusal birim. Rusya Federasyonu ise bölgeyi yaşanan Kırım krizi sonucu kendi federal yapısı içerisinde yer almakta olan Kırım Federal Bölgesi’ne bağlı bir bölge olarak görmekte olup, federal birimi Kırım Cumhuriyeti olarak adlandırmaktadır.

Kırım’ın yüzölçümü 26 bin 200 kilometrekaredir ve nüfusu bir milyon 973 bin 185′dir. Kırım Karadeniz’in kuzeyinde Azak Denizi’nin güneyinde bir yarımadadır.

Diğer Türk Cumhuriyetleri;
Altay Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’un en güneyinde yer alan, federasyona bağlı bir özerk Cumhuriyet.

Hakasya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı bir Cumhuriyet.

Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nu oluşturan federe Cumhuriyetlerden biri.

Çuvaşistan Çuvaş Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun içinde yer alan federe Cumhuriyettir.

Dağıstan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı, özerk bir Cumhuriyettir.

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti; Kuzey Kafkasya’da bulunan, Rusya Federasyonu üyesi bir Cumhuriyettir.

Buryat Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı federe Cumhuriyettir.

Kalmukya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı bir Cumhuriyettir.

YORUM EKLE