Türk mitolojisindeki “abra”, diğer isimleri ile “Abura” ya da “Apra” olarak da bilinen bir yeraltı yılanıdır. Yeraltındaki büyük deniz (Tengiz)’de yaşayan bir yılan türüdür.

Abra’nın Özellikleri Nelerdir?

-Türk mitolojisinde yer alır.

-Tengiz (yeraltındaki büyük deniz)’de yaşarlar.

-Ejdere benzeyen devasa iki yılandan biri olarak anılır.

-Görünümü timsahı anımsatır.

-Gözleri parlak bakır renklidir, ayakları kızıldır.

-Çenesi çok kuvvetlidir.

-Abra’nın başının puhu tüyleri (ülberk) ile süslendiği bilinir.

-Abra aynı zamanda aparmak anlamını taşır. Bir başka anlamı da ağırlıktır.

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı