Dünya ekonomisinin ihracatta en büyük payına sahip 28 ülkeden şirketlerin ülke dışında iş yaparken rüşvet verme eğilimlerinin incelendiği endekste Türkiye, Avrupa sonuncusu.

2013 yılı Küresel Yolsuzluk Barometresine göre Türkiye’de gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 55’i son üç yılda yolsuzluğun ülke genelinde arttığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 21’i, yani her beş kişiden biri 8 kamu hizmetinin en az birinde kamu kurumlarına rüşvet verdiğini belirtiyor.

Ülkelerin yolsuzluk algı riskine dayalı olarak oluşturulan gruplamalarda Türkiye Rwanda ve Morityus’un ardında Malezya ile birlikte 53. sırada yer alıyor. Endeksin ilk sıralarında önceki yıllarda olduğu gibi Danimarka, Yeni Zelanda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Singapur ve İsviçre yer alıyor. En son sıralarda ise Afganistan, Kuzey Kore ve Somali bulunuyor.
Raporda şu ifadelere yer veriliyor: “Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün dünya çapında yürüttüğü kamuoyu yoklamaları, uzman görüşleri ve uluslararası alanda önemli araştırma raporlarına dayanarak hazırladığı raporlar dünya genelinde yolsuzluğun milyonlarca insanı etkileyen bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor. Küresel Yolsuzluk Barometresi, Rüvet Verenler Endeksi, Yolsuzluk Algı Endeksi gibi pek çok çalışmada değerlendirilen Türkiye için de sonuçlar yolsuzluğun hala ülkenin en önemli problemlerinden biri olduğunu kanıtlıyor.”

‘SORUN OLARAK GÖRÜLMÜYOR’

Devlet-savunma alanında yolsuzlukla mücadele endeksinde ise küresel askeri harcamaların yüzde 94’ünü oluşturan 82 ülkenin Savunma Bakanlıkları ve Silahlı Kuvvetleri mercek altına alınıyor. Ülkelerin A bandından F’ye doğru sıralandığı endekste, Türkiye D- bandında (alt ile orta derece arasında), incelenen ülkelerin yarısının gerisinde kalıyor.
“Yolsuzluğu stratejik bir sorun olarak gören askeri bir doktrinin yokluğu, denetimin ve gözetimin sınırlanması, yolsuzlukları ifşa eden çalışanları korumak ya da teşvik etmek için yasal düzenlemelerin bulunmaması” raporda değinilen temel problemleri oluşturuyor.

YOLSUZLUK PUANI: F

Savunma sanayi şirketleri yolsuzlukla mücadele endeksinde Türkiye’den Aselsan ve Otokar yer alıyor. Şeffaflık derecelendirmesinde şirketlerin A bandından F’ye doğru sıralandığı endekste, Aselsan E bandında yer alırken, Otokar ise F bandında kalıyor.

Aselsan iç bilgi paylaşımı talebini kabul etse de geciktiği için bu konuda değerlendirme yapılamadığı da raporda ayrıca belirtiliyor.
2013 yılı OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi İlerleme Raporunda, Türkiye sözleşmeyi çok az uyguladığı ya da hiç uygulamadığı belirtilen ülkeler grubunda yer alıyor.