"Türkiye dijital dönüşümünü tamamlarsa potansiyel ekonomik katkı 269 milyar dolar”

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) – TÜSİAD ve TÜBİSAD tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 2’nci Yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı’ raporunun tanıtım etkinliği yapıldı.  Rapordaki eylem çağrısında “Türkiye dijital ekonomi strateji ve eylem planı hazırlanmalı, sahiplendirilmeli ve izlenmelidir. Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankası kurulmalıdır. Yüksek teknoloji temelli kümelenmeler oluşturulmalıdır. Dijital dönüşümün tamamlanmasını sağlayacak teşvik ve destek mekanizmaları yeniden yapılandırılmalıdır. Organize sanayi bölgeleri öncülüğünde “Dijital Dönüşüm Programları” oluşturulmalı ve hızlıca hayata geçirilmelidir” gibi maddeler yer aldı.  

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle hazırlanan ‘Türkiye’nin 2’nci Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı’ başlıklı raporun detayları Sabancı Center’da düzenlenen toplantıda açıklandı.  

Deloitte’un içerik desteği sağladığı raporda yenilikçi politikaların geliştirilmesinden finansal desteklere, altyapıdan yetkin insan kaynağına kadar, Türkiye’ye yüksek teknoloji atılımı sağlayacak tüm kaldıraçlar için, mevcutta atılan adımların yanı sıra diğer aksiyonlara yönelik eylem çağrısına da yer verildi. 

Raporun detayları şöyle: 

“Küresel dinamikler hızla değişiyor. Yeni teknolojiler sektörleri hızla dönüştürüyor. Küresel değer zinciri içinde Türkiye'nin sürdürülebilir şekilde yer alması ve büyümesi için yüksek teknoloji atılımı gerekiyor. 

“Dijital ekonominin dünya genelinde ulaştığı düşünülen toplam büyüklüğü 38 trilyon dolar. Dünya Ekonomik Forumu’na göre önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide yaratılan yeni katma değerin dijital platform iş modellerine dayalı olan kısmı yüzde 70.  

“ABD, Çin ve AB dijital ekonomide ilk 3'te yer alıyor. Diğer G20 ülkeleri de güçlü dijital vizyonları ve stratejileriyle rekabette yerini almaya başladı. Türkiye ise yüzde 0.1'lik payı ile potansiyelinin gerisinde. 

“China Academy of Information and Communications Technology’nin çalışmasına göre Türkiye yaklaşık 50 milyar dolar ile verisi olan 18 G20 ülkesi arasında sonuncu sırada. 

“The Digital Sprinters (Dijital Atılımcılar) çalışmasına göre, Türkiye dijital dönüşümünü tamamen gerçekleştirirse 2030 yılında sadece verimlilik artışından elde edebileceği potansiyel ekonomik katkı 269 milyar dolar.  

“Küresel değer zincirinde söz sahibi konumda olabilmesini sağlayacak birçok fırsata sahip olan Türkiye’nin yüksek teknoloji atılımını gerçekleştirememesinin nedenlerini 4 ana başlıkta toplamak mümkün bunlar;  

1-KOBİ’ler dijital dönüşümlerini tamamlamakta geri kalıyor.  

2-Yüksek teknolojinin iş ve kullanım modellerinin oluşması yatırım ve altyapı gerektiriyor, beklenen hızda katma değere dönüştürülemiyor. 

3-Dijital girişimlerdeki potantiyele ulaşmak ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için fon ve ekosistem desteği yetersiz kalıyor. 

4-Dijital dönüşüm ve teknoloji atılımının ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücü ve inovasyon kültürü istenen ölçüde geliştirilemiyor. 

 “Türkiye’nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır. Türkiye bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli; kamu, özel sektör ve akademiyle birlikte uçtan uca adeta tek bir teknoparkmış gibi çalışılmalı, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin DNA’sına işlenmelidir.“ 

“Türkiye'nin bütüncül bir teknoloji üretim merkezi olabilmesi için hedeflerimiz şöyle: Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandırmak. Dijital dönüşümden ekonomik katma değer yaratmak. Yüksek teknoloji girişimleri üretmek ve ölçeklendirmek. Küresel değer zincirlerinde oyun kurucu olmak.”

EYLEM ÇAĞRISI YAPILDI  

‘Kamu, Özel Sektör ve Akademi için Eylem Çağrısı’ kısmında ise 18 madde sıralandı. Bu maddelerin detayları şöyle: 

“Türkiye Dijital Ekonomi Strateji ve Eylem Planı hazırlanmalı, sahiplendirilmeli ve izlenmelidir. 

“Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankası’ kurulmalıdır. 

“Dijital girişimler için mevcut fonların büyümesini sağlayacak ve etkisini artıracak inisiyatifler hayata geçirilmeli, kitle fonlama araçları gibi yeni uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. 

“Dijital dönüşümün tamamlanmasını sağlayacak teşvik ve destek mekanizmaları yeniden yapılandırılmalıdır. 

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyum çalışmaları hızlandırılmalı, veri paylaşımını ilgilendiren mevzuat önceliklendirilmelidir.  

“Platformlar ve platform paydaşları KOBİ’lerin ortak çıkarına olacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

“Yüksek teknoloji temelli kümelenmeler oluşturulmalıdır.  

“Dijitalleşme ve yeni teknoloji alanlarında çalışan araştırma enstitülerinin sayısı kamu ve özel sektör desteğiyle artırılmalıdır.  

“Organize sanayi bölgeleri öncülüğünde “Dijital Dönüşüm Programları” oluşturulmalı ve hızlıca hayata geçirilmelidir. 

“Risk değerlendirme ve önleyici faaliyetler için yeni nesil teknolojilerden yararlanılmalı, dijital altyapı güçlendirilmeli ve güvenliği sağlanmalıdır.  

“Kriz yönetimi için yeni nesil veri kaynaklarının kullanımı yapılandırılmalı, kriz yönetimi uygulamaları geliştirilmeli ve toplum içinde yaygınlaştırılmalıdır.  

“Desteklerin etkin dağıtımı ve kriz sonrası iyileşme süreci için dijital platformlar geliştirilmeli. 

“Teknopark avantajları teknoloji üreten ve Ar-Ge yapan şirketlerin tamamı için Türkiye genelinde yaygınlaştırılmalıdır.  

“Kamu ve yerel yönetimlerce toplanan veri anonimleştirilerek, yapay zekâ ve yeni nesil teknoloji geliştirme amaçlı kullanıma açılmalıdır.  

“Geniş bant yatırımları ve yeni nesil iletişim teknolojisi çalışmaları hızlandırılmalıdır.  

“Temel seviye teknoloji yetkinliği genç nesilde yaygınlaştırılmalı, yeni nesil teknoloji odaklı eğitime ve teknoloji araçlarına erişim kolaylaştırılmalıdır.  

“Mevcut iş gücünü teknoloji çalışanına dönüştürecek veya temel seviye dijital okuryazarlık kazandıracak programlar tasarlanmalıdır.  

“Uluslararası deneyimi ve iş gücünü Türkiye’ye taşıyacak inisiyatifler hayata geçirilmelidir.  

 

Kaynak: dha