İttifaklar arası oy değişimlerini belirmeye yönelik yapılan ankette katılımcılara “Sizce 6’lı masa seçime kadar uyum içinde çalışabilecek midir?” diye soruldu. 

Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, anketten çıkan sonuçlara göre, 6'lı masanın dağılacağına inananların oranının sadece yüzde 22,6 olduğunu, bu oranın AKP seçmeninde bile yüzde 35 olarak gerçekleştiğini söyledi.

"Aksoy, "Bu demek oluyor ki, masanın bileşenleri farklılıklarını korumakla birlikte asgari müştereklerde birleşebilecek olgunluğa sahip olduklarını topluma ispat etmiş durumda. Kamuoyu yapıcıların bir kısmının aksine seçmende devam edeceğine dair Masa’ya inanç büyük“ dedi.

Yapılan seçim anketinde vatandaşa sorulan diğer sorularda da 6’lı masayla ilgili olumlu sonuçlar alındı.

SODEV ve AKSOY Araştırma’nın 6’lı masa ile ilgili diğer sorular ve sonuçları şöyle: 

Editör: Yadigar Hanım