Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı: Vekil imam ve müezzinlerimizin asgari ücretin altında kalan maaşları yükseltilmelidir.
Halen vekil olarak görev yapanların 10bin 400 TL maaş aldıklarını hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı sözlerine şöyle devam etti.
 
Bilindiği gibi 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesine göre “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil” atanabilmektedir.
 
Yine aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığında da vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni ile açıktan vekil ataması yapılmaktadır.
 
Başkanlığımızda geçici olarak boşalan söz konusu kadroları doldurmak üzere çok sayıda açıktan vekil imam-hatip ataması yapılmış olup, bu personelimiz kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmektedir.
 
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca vekil imamlarımız devlet memurluğunda aranan ve mesleklerine ilişkin tüm şartları karşılamakta ve tam zamanlı olarak görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla vekil imamlarımız niteliklerime ve çalışma şartlarına göre değerlendirildiğinde asil memurlarla aynı şartlarda aynı işleri yürütmekte oldukları görülmektedir. Bu çalışanlarımız disiplin hükümleri bakımından da 657 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
 
Dolayısıyla Başkanlığımız bünyesinde görevlendirilen vekil imam-hatiplerimiz, asil memurlarla aynı şartlarda değerlendirilmektedir. Çeşitli zamanlarda çıkarılan kanunlarla bu personelimiz kadroya da geçirilmektedir.  
 
Hal böyleyken nitelikleri, çalışma şartları ve tabi oldukları mevzuat asil memurlarla aynı olmasına rağmen vekil imam-hatiplerimize ilgili mevzuat uyarınca açıktan vekil olarak atananlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin 2/3'ü kadar ücret ödenmektedir. Vekalet ücreti, vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin gösterge puanı ile ek gösterge puanının aylık katsayı ile çapımı sonucu bulunacak rakamın 2/3'ü ve memuriyet taban aylığının 2/3'ü şeklinde hesaplanmaktadır.

CHP milletvekiline ait kafeye silahlı saldırı CHP milletvekiline ait kafeye silahlı saldırı

WhatsApp Image 2024-02-17 at 12.48.20
 
Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre vekalet görevi yürüten bir vekil imamın maaşı aylık 10 bin 440 TL dolayındadır. Ülkemizde hesaplanan açlık sınırı ve asgari ücret hesaba katıldığında vekalet ücretinin ne denli düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Asgari ücret, bir işyerinde yasal olarak uygulanabilecek en düşük maaş seviyesi olduğuna göre devletimiz de tam zamanlı olarak çalıştırdığı hiçbir personeline asgari ücretin altında maaş vermemelidir.
 
Kaldı ki, 657 sayılı Kanunun 146’ncı maddesinde de “Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.” hükmü bulunmaktadır.
 
Vekil memurlarımız 657 sayılı Kanun gereğince çalıştırılmakta ve bu Kanun gereğince vekalet ücreti almaktadır. Öyleyse Kanunun 146’ncı maddesinde ifade edilen hüküm mutlaka uygulanmalı ve vekil imamlarımızın vekalet ücretleri ile asgari ücret olan 17 bin TL arasında kalan tutar, tazminat olarak vekil imamlarımıza ödenmelidir.  
 
Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak vekil imamlarımızın yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü çabayı göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Devletimizin çalışanlarını asgari ücretin altında bir maaşa mahkûm etmeyeceğinden de eminiz. Talebimiz binlerce vekil memurumuzun yaşadığı bu sorunun bir an önce çözülmesi ve vekil memurlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi yönündedir.

Editör: Habererk Com