Gerçek enflasyonun 'yüzde 50’nin üzerinde' olduğunu belirten Ekonomist Arpaç "vergi, harç ve cezaları yanında tapu kadastro, mahkeme, noter, pasaport, yargılama, ehliyet ve benzeri bütün harçlar yüzde 36,20 oranında zamlanacak" diyerek duyurdu. Arpaç'ın gerçekgündem'de yayınlanan bugünkü yazısı şöyle;

"2022 Yılı vergi ve harçlar ile vergi cezalarına rekor zam geliyor. Ekim sonu enflasyonu yüzde 19,98 olarak açıklandı. Gerçek enflasyonu ise en halkımızın günlük yaşamında yüzde 50’nin üstünde yaşadığı bilinmektedir. 2021 yılı için yüzde 9,11 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı 2022 yılı için 4 katına çıkartılarak yüzde 36,20 olarak uygulanacak. Halkımızın deyimi ile; “alacağına şahin vereceğine karga.’’ Yani Devlet alacaklarına yüzde 36.20 zam yapacak, ama enflasyonu yüzde 19.98 hesaplayacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre tespit edilerek uygulanmaktadır. Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ile ilan edilmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 27.11.2021 tarih ve 31672 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 2022 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak uygulanacak.

HANGİ VERGİLER ARTACAK?

Yayınlanan yeniden değerleme oranı Devletin vergi, harç ve cezaları yanında birçok ekonomik değeri için de yüzde 36,20 oranında uygulanacak. Yani halka zam olarak yansıyacak.

2021 yılı için yeniden değerleme oranı 9,11 olarak uygulanmıştı. Buna göre; tapu kadastro, mahkeme, noter, pasaport, yargılama, ehliyet ve benzeri bütün harçlara yüzde 36,20 oranında zamlanacaktır.

BU ORAN HANGİ VERGİLER İÇİN KULLANILIYOR?

2021 yılında uygulanan yeniden değerleme oranı aşağıda sayılan vergi, resim, harç ve vergi cezaları ile birçok Devlet gelirine yüzde 36,20 artırılarak uygulanacak. Yani 100 lira olan bir değer 136 lira 20 kuruş olacaktır. Enflasyonun yüzde 19,98 olarak açıklandığı aynı dönemde Devletin bir önceki yıla göre 4 katı, açıklanan enflasyonun 2 katı oranında açıklanması gerçek enflasyonun yüzde 50’nin de üstünde olduğunu bize net olarak açıklamaktadır.

Yeniden değerleme oranı aşağıda bir kısmını aldığımız vergi, resim, harç ve para cezaları ile birçok Devlet gelirine uygulanacaktır.

Bunlar; pasaport, ehliyet, trafik para cezaları, cep telefonu IMEI kayıt harcı, motorlu taşıt vergileri, tapu ve kadastro harçları, yargı harçları, noter harçları, gemi ve gemi sicili harçları, damga vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, özel tüketim vergisi, defter tutma hadleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, cezaların en alt ve en üst hadleri gelir vergisi, ve kurumlar vergisindeki parasal değerler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir ücretleri ve sayamadığımız daha nice değerler yüzde 36,20 oranında artacaktır.

BU DEĞERLER İÇİN CUMHURBAŞKANI KARARLARI YAYINLANACAK

Yüzde 36,20 oranında açıklanan 2022 yılı yeniden değerleme oranı pekçok vergi, harç, değerli kağıt bedeli, trafik para cezası, indirim ve istisna tutarları gibi bir çok değerin tetikleyicisi olarak enflasyonu yükseltmede etkili olacaktır.

Ayrıca kamu ve özel sektördeki bazı kira artışları, eğitim ücretleri, çeşitle sözleşmelerdeki zamların uygulamasında etkili olacaktır.

Yeniden değerleme oranı esas alınarak yayınlanacak cumhurbaşkanı kararları ile bu oranın biraz da olsa aşağıya çekilip çekilmeyeceğini de bekleyip göreceğiz.

Asgari ücret, işçi sözleşmeleri ve birçok kamu sözleşmesinde baz oran olarak uygulanacak yeniden değerleme oranının emekçi halkın yararına olan ücret ve ödemelerde de uygulanacak mı? Bekleyip göreceğiz!"