YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, AYA ile uyum çalışmaları kapsamında yeni uygulamaların hayata geçirildiği ve bu kapsamda 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip Türk yükseköğretim sistemini cazibe merkezi haline getirmek için 'AYA ile Uyum' projesi yürütüldüğü belirtildi. Proje ile AYA’da uluslararası hareketliliğin, istihdam ve staj imkanlarının, ortak diploma ve araştırma programlarının yaygınlaştırılması; böylece yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin, yükseköğretimde uluslararası rekabetin artırılması ve Türk yükseköğretiminin kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. YÖK, proje kapsamında yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin artırılması ve mezunların iş dünyasının beklentilerini karşılayan yeterliliklere sahip olması amacıyla ‘yeterlilik tür belirleyicisi’ formlarını hazırladı. Yeterlilik tür belirleyicilerinin; ön lisans (genel), ön lisans (meslekî), lisans, yüksek lisans (tezli), yüksek lisans (tezsiz) ve doktora olmak üzere 6 farklı formdan oluştuğu belirtildi.

23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarının mezuniyet belgelerinde kullandığı Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) logosu proje kapsamında yaygınlaştırılarak, TYÇ logosu kullanan program sayısı artırılacak. Mezuniyet belgesinde TYÇ logosu bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getirecek. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanları artacak. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınması ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlayacak. Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında yer alması gerekecek. YÖK, ‘Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi’ kapsamında yükseköğretim kurumlarında yürütülen çalışmaları 'karne' ile değerlendirecek. 'Bologna ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Karnesi' olarak isimlendirilen karnelerin verilmesine bu yıldan itibaren başlanacak. (DHA)

Kaynak: dha