Kendilerine “YÖK’TEN zulüm gören 100.000 üzerindeki diploma denklik mağdurları” diye adlandıran bir grup gazeteciler hakkında açıklaması şu şekilde:

Son günlerde, sistematik olarak bazı ulusal gazete ve internet üzerinden yayın  yapan haber sitelerinde, YÖK’TEKİ görevden alınan ve yine hali hazırda denklik  birimine bakan yapının hazırlayıp sunduğu, YANLI VE TARAFLI OLARAK yayına  verilen, sayıları 100.000’in üzerindeki biz DENKLİK MAĞDURLARINI karalama ve  haksız göstermek üzere yapılan ISMARLAMA haberlerle karşı karşıya kalmış  bulunmaktayız.
Denklik meselesi ile ilgili “rant ve çıkar çetelerinin çarkına sokmuş  olduğumuz çomak” büyük ses getirmiş olacak ki, sistematik olarak yanlı ve taraflı  olarak ISMARLAMA YAYINA SUNULAN HABERLERİ üzüntüyle takip etmekteyiz.
Oysaki Gazetecilik meslek etiğinin başında gelen:
1. Gazetecinin ilk görevi, hakikate ve toplumun bilgiye erişim hakkına riayet etmektir.
2. Gazeteci bu görevi yerine getirirken dürüstçe haber toplama ve yayımlama  özgürlüğü ile adil yorum ve eleştiri hakkını her zaman savunmalıdır. Gazeteci, olguya  dayalı bilgileri, yorum ve eleştiriden açıkça ayırmakla yükümlüdür.
3. Gazeteci, yalnızca kaynağını bildiği gerçekler doğrultusunda haber yapmalıdır.  Kritik bilgileri saklamamalı ve belgeleri çarpıtmamalıdır. Gazeteci, toplumca  tanınmayan kişilerin sosyal medyada veya başka mecralarda yayımladıkları içerikleri  aslına uygun kalarak kullanmaya dikkat etmelidir. Kuralı gereği servis edilen haberlerin tarafı olan 100.000 denklik mağdurundan da konuyla ilgili görüş alınmış olsaydı eğer YÖK’ÜN Anayasanın 10. Maddesi, 42. Maddesi, 49. Maddesi ve en önemlisi de Anayasanın 90. Ve 138. Maddelerine aykırı işlem yaptığını öğrenmiş olacaktınız.YÖK; 2006 tarihinde karar alınan ve 2007 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Anlaşma olan LİZBON ANLAŞMASINDAN bir haber kararlar vererek geride mağdurlar ordusu bırakmaktadır. 
Yine ANKARA 63. Noterliğince 28. Ocak 2020 tarih ve 03548 Yevmiye numaralı adeta suçüstü yaparak tasdik ettirdiğimiz noter evrakından da görüleceği üzere YÖK Anayasanın 138. Maddesine aykırı olarak Ankara İdare Mahkemesi hakimlerine 3 defa brifing vererek HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ OLAN Mahkemeleri de tıpkı şimdi gazetecileri yönlendirdiği gibi yönlendirerek davaları kaybetmemizi sağlamıştır.
Tüm bu açıklamalar ışında bizler ülkesine hizmet etmek isterken çeşitli zulüm gören  100.000 DENKLİK MAĞDURUNUN yaşamış olduğu hukuksuzlukları bir de bizlerden öğrenerek, Gazetecilik Mesleği Temel ilkesi olan tarafsız habercilik kuralını dikkate alarak haber sunmanızı rica ederiz.
 

Editör: Ali Özyiğit