Karar, CHP’li milletvekillerinin katılım belgelerinin YSK’ya sunulmasının ardından İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın yaptığı başvuru sonrası çıktı.
 
YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İyi Parti’nin seçimlere katılmasını kabul etti.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22/04/2018 günlü. 273227 sayılı yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19 04/2018 tarihli. 197 sayılı yazısı ve bu yazı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda;

a)       298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, illerin en az yansında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi. 2- Bağımsız Türkiye Partisi, 3- Büyük Birlik Partisi. 4-Cumhuriyet Halk Partisi, 5- Demokrat Parti, 6- Halklann Demokratik Partisi. 7- İyi Parti. 8- Milliyetçi Hareket Partisi. 9- Saadct Partisi. 10- Vatan Partisi olduğu belirlenmiştir.

b)       Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesi gerekmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22/04 2018 günlü. 27322. sayılı yazılarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Cumhuriyet Halk Partisi, 3-Halkların Demokratik Partisi, 4- İyi Parti. 5- Milliyetçi Hareket Partisi olduğu bildirilmiştir.

Bunun sonucu olarak: 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun; 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları taşıyan siyasi partilerin;

1.     Adalet ve Kalkınma Partisi,

2.     Bağımsız Türkiye Partisi,

3.     Büyük Birlik Partisi,

4.     Cumhuriyet Halk Partisi,

5.     Demokrat Parti.

6.     Halklann Demokratik Partisi,

7.     İyi Parti

8.     Milliyetçi Hareket Partisi,

9.     Saadet Partisi,

10.     Vatan Partisi

olduğunun tespit ve ilanına Yüksek

Seçim Kurulunca 22 Nisan 2018 tarihinde karar verilmiştir.