Zafer Partisi Eğitim ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlkim Yüksel, öğretmenlere yönelik öğretmenlere bire bir sorularak yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Yüksel, araştırmanını sonucunu "Öğretmenliğin saygınlığı kalmadı" şeklinde özetledi.

Yüksel, sonuçlarını Twitter'da paylaştığı araştırmasında öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki saygınlığını öğretmenlere sordu. Soruya cevap veren öğretmenlerin yüze 26.6’sı mesleklerinin saygınlığının kalmadığını, yüzde 45.7’si ise saygınlığının giderek azaldığını söyledi.

Yüksel, araştırmaya yönelik yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"21 Kasım 2022’de, 173 öğretmen ile yaptırdığımız araştırmada elde edilen verilere göre; 'öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki saygınlığı' ile ilgili sorusuna, öğretmenlerin yüzde 26,6’sı mesleğin saygınlığının kalmadığı, yüzde 45,7’sinin ise saygınlığının giderek azaldığı görüşündedir. Bu konuda mesleki tecrübesi 20 yılın üstünde olan öğretmenler, görece olarak diğer öğretmen gruplarına göre yüzde 30,4 ile mesleğin saygınlığının kalmadığı görüşündedirler.

'Öğretmenlerin özlük haklarının verilmesinde adalet ve ülke gerçeklerinin gözetildiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna; yüzde 53,2 'Hayır gözetilmiyor' cevabını vermiştir.

Mesleki tecrübe arttıkça özlük haklarındaki yetersizlikten şikayet artmakta ve bu konudaki en yüksek şikayet oranının yüzde 73 ile 20 yıl üstü öğretmenlerde olduğu görülmektedir.

Saygın bir meslek olarak görenlerin bile yüzde 30,8’i öğretmenlerin özlük haklarının yetersizliğinden şikayet ediyor. Öğretmenlerin yarıdan fazlası (yüzde 53,2) özlük haklarının adaletsiz verildiğini düşünüyor. Bu konuda en yoğun serzeniş, 15-20 yıllık öğretmenlerden geliyor.

Muhtemelen bu grup, yetişkin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilme baskısını üzerlerinde en yoğun hisseden grup olmasından kaynaklanıyor. Öğretmenler, kendilerine sunulan imkanları dikkate alarak not verdiklerinde, söz konusu yaşam kalitesini reva görenleri sınıfta bırakıyor.

Öğretmenlerin yüzde 63’ü bu konuda 5’in altında not veriyor. (Kaynak: Themis Araştırma A.Ş.) Zafer Partisi olarak, öğretmenlik mesleğinin hak ettiği konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Mustaafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır." sözünü hatırlatan Yüksel, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

Editör: Yadigar Hanım