Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İsmail Koncuk ülkemizde yaşanan geçim sıkıntısı konusunda şunları söyledi:

“Türkiye Kamu Sen’in, TÜİK verileriyle yaptığı çalışmada, Ağustos’ta çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 4.352,58 TL, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 9.095,37 TL, 4 kişilik bir ailenin, sadece gıda ve barınma harcamaları toplamı ise ortalama 3.389,01 lira olmuştur.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2021 verilerine göre günlük 72,757 lira olduğu belirlenmiştir.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2.182,71 lira olmuştur. Ağustos 2021 itibari ile ortalama 5.212,37 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,88’ini oluşturmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.206,30 lira olarak belirlenen kira gideri ise Ağustos 2021 ortalama maaşının %23,14’üne denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %65,02’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %34,98’i kalmıştır.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ağustos 2021 maaşından geriye yalnızca 1.823,269 TL kalmıştır.

Memur bu şartlarda, bir de üç kuruş maaş verilen emeklilerimiz ile aylık 2825 TL’ye geçinmek zorunda kalan asgari ücretlileri ve işsizleri düşündüğümüzde vatandaşlarımızın ne halde olduğu açıktır.

Devlet Anayasada belirtildiği üzere ‘sosyal devlet’ olabilmeli, gelir dağılımındaki adaletsizliği çözmek için radikal tedbirler almalıdır.

Kamu işçileri için yapılan Toplu Sözleşme ise halen hayata geçirilmemiştir. İşçiler halen 2021 Ocak ayından geçerli farklarını almamışlardır. Toplu Sözleşme hükümleri hızla hayata geçirilerek, zaten mağdur edilen işçilerimizin mağduriyeti bir nebze de olsa giderilmelidir.”