Kanser tedavisinde aşı çalışmaları

2023 yılında tıp alanında çok önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin en önemlileri;

•Kanser tedavisinde aşı çalışmaları
•Epigenetik talimatları düzenleyerek yaşlılığı geri çevirme ve hastalıkları önleme
•Yapay zeka yardımıyla tanı ve tedavideki yenilikler.

Bunların başlıcaları;

1. Yaşlanmayı geri çevirme ile ilgili önemli gelişme; Glokomlu farelerde 2 aylık gen terapisi ile görme tamamen geri geldi.

2. Bir kişinin vücuduna yayılmış, kemoterapi ve radyoterapiden fayda görmeyen  baş boyun kanseri, geliştirilen kanser aşısı ve pembrolizumab ile tedavi edildi.

3.Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için geliştirilen bir aşı, faz 3 çalışmasında ölüm riskini % 41 azalttı.

4.En sık görülen yumurtalık kanseri türü olan ve genelde saptandığında ilerlemiş evrelere geçmiş olan kanser türünü, erken dönemde yakalayan bir kan testi geliştirildi.

5. Prof Dr Bülent Özpolat, Ankara Ünv’nden meslektaşları ile kansere yönelik iki akıllı ilaç molekülü geliştirdi. 
İlaç tümör büyümesini durdurdu, hayvan deneylerinde tümör nüksü olmadı.

6.Obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 agonistleri, kalın bağırsak ve rektum kanser riskinde azalma ile ilişkili bulundu.

7. Orak Hücre Hastalığı için Dünyanın İlk CRISPR Gen Düzenleyici İlaç tedavisi onayladı.

8. Yapay zeka yardımıyla yeni bir antibiyotik sınıfı keşfedildi. Bu antibiyotiklerin, tedaviye dirençli 2 bakteri türünün tedavisinde çok etkili olduğu saptandı.
İyi ki bilim var.❤️

İyi ki insanlık için laboratuvarda beyaz önlükleri ile gece gündüz çalışanlar var.

İyi ki bilim insanları var.❤️