Hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır.

Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Basın mensuplarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde,  doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Saadet Partisi’nin Hüngür Hüngür Show filmi sosyal medyayı salladı! Saadet Partisi’nin Hüngür Hüngür Show filmi sosyal medyayı salladı!

 Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevler ile birlikte, toplum ile devlet arasında köprü olarak, mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zorlu şartta görevlerini büyük bir fedakârlık içerisinde yapmaktadırlar.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir.

Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyor en içten dileklerimizle kutluyoruz...

Bu özel günümüz sebebiyle mesaj yollayan, bizzat arayan, tebrik kartı gönderen tüm duyarlı idareci, yönetici, iş insanı, seçilmiş, atanmış ve vatandaşlarımıza saygılar sunuyoruz.