Kamuoyunda 28 Şubat Kumpas Davası olarak bilinen davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi Hâkimleri ile Cumhuriyet Savcısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

28 Şubat Davasının avukatlarından Avukat Aykanat Kaçmaz tarafından müvekkilleri emekli Korgeneral Kamuran Orhon ve emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen adına 15 Ekim 2020 tarihinde HSK'ya yapılan başvuruda; davanın İstinaf Mahkemesi olarak belirlenen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi Hâkimleri ile Cumhuriyet Savcısının "Zamanaşımı Nedeniyle Düşme" konusundaki temyiz kararlarının açıkça yasaya aykırı olduğu vurgulanıyor.

Dilekçede; şunlara dikkat çekildi:

“28 Şubat kumpas davasında yargılanan müvekkilleri hakkında yerel mahkemenin "Zamanaşımı Nedeniyle Düşme" kararı verdiği, İstinaf Mahkemesi ile savcılığın ise bu kararı temyiz ettikleri, oysa Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre Zamanaşımı Nedeniyle Düşme kararlarının temyiz edilemeyeceği, İstinaf Mahkemesi hâkim ve savcılarının temyiz sınırı ve temyiz edilemeyecek kararların hangileri olduğunu bilmiyor olmasının söz konusu olamayacağı, dolayısıyla mahkemenin sanki "21. Ceza Dairesi Heyeti hâkimleri ve savcı olarak bizlerin kanun hükmüne uyma zorunluluğumuz / yükümlülüğümüz yoktur" dercesine bir karar verdiği belirtilmektedir. Eğer temyiz edilemeyecek olan karar kesinleştirilmiş olsa idi müvekkiller açısından ceza tehdidinin sona ermiş olacağı vurgulanan dilekçede, "davanın uzatılmasının sanıklara eziyet çektirmeye dönük olduğu" kanısının artık iyice oluştuğu, dolayısıyla - tam da iddianameyi yazan FETÖ savcısı Mustafa BİLGİLİ'nin istediği gibi - sanıkların ne olursa olsun bu kumpasın devamı olarak cezalandırılmaları veya mağdur edilmeleri sürecinin devam ettiği ifade edilmektedir.”

HSK'ya verilen dilekçede "Kanuna açıkça aykırı hüküm veren 21. Ceza Dairesi heyeti 28 Şubat kumpasını kuran FETÖ elemanlarının ekmeğine yağ sürdüğünü bilmek zorundadır" denilerek, ilgili hâkim ve savcılar hakkında hem disiplin hem ceza soruşturması işlemi yapılması talep ediliyor.

Hatırlanacağı üzere 28 Şubat kumpas davasında yerel mahkeme 21 sanığın cezalandırılmasına, 10 sanık için zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine, 68 sanık hakkında da beraat kararı vermişti. Dolayısıyla bu karar, hepsi general seviyesinde (ki ikisi orgeneral seviyesindedir) 10 kişiyi ilgilendiriyor.

Avukat Aykanat Kaçmaz'ın dilekçesi ilginç... Tek görevi yasaları dosdoğru uygulayarak Türk Milleti adına gerçek adaleti sağlaması gereken, bunun için devletten maaş alan bir makamdaki insanların yasaları çiğnemesi akla iki seçeneği getiriyor:

Ya - her alanda olduğu gibi - hâkim ve savcıların da meslekî yeterlilikleri ve liyâkatları çok düşmüş durumda(yani verdikleri kararların en basit hukukî dayanaklarını bile doğru dürüst bilmeyen kişiler yargı makamlarına getiriliyor) ya da bu zatlar yasaları değil başka bir yerleri dinliyorlar.

HSK'nın kararını merakla bekleyeceğiz.

Editör: TE Bilişim