6'lı masanın hazırlayıp seçimden sonra Meclis'e sunacağını açıkladığı anayasa teklifine ilk itiraz eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Raportörü Ali Rıza Aydın'dan geldi. Aydın, “Önce kuvvetler ayrılığını savunup sonra yargı ayağına ön müdahalede bulunmak, hak arama özgürlüğünün de önüne geçecek” dedi.

Taslağın demokrasi olarak ileri sürülmesinin 6'lı masanın kendi görüşleri ve yönetim felsefeleriyle ters düştüğünü kaydeden Aydın, ‘Kuvvetler ayrılığı kalmadı, kuvvetler ayrılığını getireceğiz, bağımsız yargıyı sağlayacağız’ diyorlar; sonra da o yargıdan önce siyasi denetim mekanizması getirmeye kalkıyorlar. Bu bir çelişki” ifadelerini kullandı.

Değişiklik ile Meclis’e giren partilerin diğer partileri denetlemesine de olanak sağlanacağına dikkat çeken Aydın, “Bu çok büyük bir yanlışa düşürüyor. Çıkar ilişkilerine ve pazarlıklara, hatta dinsel, milliyetçi, ırkçı nitelendirmelere göre partilerin, diğer tüm partileri denetlemesi gibi bir müessese getiriliyor. Bu, ne demokrasiye ne hukuka uyar.” diye konuştu.

6’lı masanın açıkladığı anayasa değişikliği önerilerinde parti kapatmaya yönelik düzenleme dikkat çekiyor. Buna göre, doğrudan Yargıtay Cumhuriyet başsavcısının istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açma usulü kaldırılacak ve dava açabilme Meclis’in beşte üç çoğunlukla vereceği izne bağlanacak. Ancak öngörülen düzenleme, “yargısal işlemin Meclis denetimine bağlanması” tartışmasını yarattı.

Editör: Yadigar Hanım