Çekmeköy Belediyesi'nde Sayıştay'ın 2021 yılında yaptığı denetim sonucu hazırladığı raporda yer alan ayrıntılara göre AKP'li belediye, ilçe sınırları içinde 21 bin 864 metrekarelik ‘kentsel rekreasyon alanı’nda kalan parseli, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda park, piknik yeri, dinlenme, sosyal tesis olarak kullanmak üzere 2015 yılında Hazine'den tahsis talebinde bulundu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Hazine, parselin ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması, alınması zorunlu gelirler dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmayarak kamunun bedelsiz kullanımına açık tutulması şartıyla belediyeye 2 yıllığına ön tahsis işlemi yaptı.

2 yıllık ön tahsis sürecinde belediye, şartlı bağış yoluyla 680 metrekare kapalı kullanım alanına sahip bir taşınmaz inşa ettirdi. Ardından binayı sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Hazine’den kesin tahsis talebinde bulundu. Hazine de 2017 yılında ön tahsis işlemini kesin tahsise dönüştürdü.

BELEDİYE İŞGALİYE PARASI DA ALMIŞ

Sayıştay denetçileri, 680 metrekare kapalı kullanım alanına sahip sosyal tesis olarak adlandırılan taşınmazda 2017 yılından bu yana belediye şirketinin işgalci olarak göründüğünü ve belediyeye de işgal nedeniyle toplam 154 bin 469 TL işgaliye ödediğini tespit etti.

Fiili olarak yerinde yapılan incelemelerde ise söz konusu yerin belediye şirketi ile üçüncü kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesine istinaden 2017 yılından beri Hazine'den izin almadan restoran-kafe olarak işletildiği görüldü.

Raporda, belediyenin bu konuda gerekli çalışmalara başlandığını bildirdiği ancak söz konusu çalışmalara ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belge sunulmadığı belirtildi. Sayıştay, belediyeye, çalışmalarını tamamlayarak taşınmazın amacı dışında kullanılması uygulamasına son vermesi uyarısında bulundu.

KARİYER VE LİYAKATE AYKIRI GÖREVLENDİRMELER 

Raporda, belediyede yapılan görevlendirmelerle ilgili de mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Belediye tarafından sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, vekâleten veya tedviren müdür olarak görevlendirilmesi mevzuata aykırı bulundu. İdarede ve ilgili müdürlükte memur statüsünde personel bulunmasına rağmen, sözleşmeli personelin bazı müdür kadrolarına vekâleten veya tedviren görevlendirilmesinin kariyer ve liyakat ilkelerini zedelediği vurgulandı.

Bu tür görevlendirmelerin kurumsallaşmayı engelleyeceği, kurum içinde mali kontrolü zayıflatıp riskleri çoğaltacağı, personelin kariyer planlarını ertelemesi ya da bırakması suretiyle personelin motivasyonunda ve veriminde düşüşe sebep olacağı belirtildi. Belediye de nitelikli memur personel eksikliği nedeniyle sözleşmeli personeller arasından müdür görevlendirmesi yapıldığını savundu.

Belediyenin bazı müdürlüklerinde; müdür kadrosu dolu olduğu halde başka bir müdürün veya memurun müdür kadrosuna sürekli olarak vekâlet ettirildiği, kadroyu işgal eden personele ise diğer memuriyet kadrolarında görev yaptırıldığı da raporda ortaya çıktı.

Hazine arazisini park için istedi restorana kiraya verdi

Editör: Yadigar Hanım