Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, ekonomik olarak çöken Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerden, ülkemizde bulunan 10 milyon Suriyeli ve göçmenin ülkelerine gönderilmeleriyle kurtulabileceğini söyledi.

Türk milletinin Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik sıkıntısını yaşadığını vurgulayan Alagöz, bunun sebebinin ise ülke kaynaklarının yabancılara ve itibar gerekçesiyle başka ülkelere aktarılmasından kaynaklandığı ifade etti. Alagöz, “Halka Sesleniş” konuşmasında, tek çözümün Suriyeliler başta olmak üzere bütün sığınmacıların ülkelerine göndermek olduğunu belirterek, Zafer Partisi olarak iktidara geldiklerinde ilk yapacaklarının sığınmacıları göndermek olduğunu kaydetti.

YETİM HAKKI, BEYT-ÜL MAL YABANCILAR İÇİN HEBA EDİLDİ

Prof. Dr. Alagöz, şunları söyledi: “Türk milleti Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya. Ekonomik krizin nedeni ise ülkemizin sahip olduğu kaynakların, yetim öksüz hakkının, Beytül malın heba edilmesidir. İtibar adına yapılan harcamalar, döviz kar garantili kamu özel işbirlikleri, insani yardım olarak başka ülkelere aktarılan 71 milyar dolar, nihayetinde Suriyelilere harcanan 100 milyar dolar ve harcanmaya devam eden milyarlarca dolardır. 10 milyona yakın sığınmacı ve kaçak yabancıya harcanan milyarlarca dolardan dolayı Türk milleti yoksullaştırılmış, devletten yardıma ihtiyaç duyan Türk insanı sayısı milyona yaklaşmıştır. Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın ise reel anlamda aldıkları paranın satın alma gücü azalmıştır.

Milyonlarca Türk emekçisi işini Suriyelilere ve Afganlılara kaptırmıştır.  13,5 milyona yakın emeklimiz gelir yetersizliğinden çaresizlik içerisindedir. Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde bazı mahallelerde Türk esnaf kaçak Suriyeli işyerlerinden dolayı kepenk kapatmıştır. 10 milyon Suriyeli ve kaçak yabancının yoğun yaşadığı illerde kira ve gıda fiyatları aşırı derecede artmıştır. Bunların yanında hayat pahalılığı Türk insanının en temel ihtiyaçlarını elde etmesini zorlaştırmıştır.

Hala ‘Suriyeli ve Afganlılar olmazsa ekonomi çöker’ diyorlarsa, ‘bu yabancılar ülke ekonomisine katkı sağlıyor’ diyorsa bazıları o zaman Türk insanının yaşadığı bu sıkıntıları, Türk insanının maruz bırakıldığı bu çaresizliği neden görmüyorlar. Zafer Partisi olarak gözlerimizde ışıltı olmayabilir. Ancak Türk insanının Suriyeli ve kaçak yabancılardan dolayı ne kadar fakirleştirildiğini, Türk insanını nasıl borç batağına itildiğini, nasıl ötelendiğini çok iyi biliyoruz.

Zafer Partisi olarak söz veriyoruz; gerekirse zorla hepsini göndereceğiz. Kaynaklarımızı öncelikli olarak Türk milletinin refahını artırmak için kullanacağız. Sevgili yurttaşlarım; 2023 Haziran’ında yapılacak seçimlerde 2 tercih vardır. Bunlardan birincisi 10 milyon Suriyeli ve kaçak yabancıyı göndereceğini, gerekirse zorla göndereceğini söyleyen Zafer Partisi, bir diğer tercih ise 10 milyon kaçak Suriyeli ve kaçak yabancılar gönderilmesin veya gönüllü gitsin diyorsanız diğer siyasi partilere oy vermek zorundasınız. Tercih sizin.”

Editör: Yadigar Hanım