El-Kuddüs’ün kelime anlamı “temiz olmak” demektir.

Alimler kuddüsün sadece Allah için kullanıldığını ve "her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olma" anlamına geldiği konusunda görüş birliği sağlamışlardır. Gazzali ise el-Kuddüs ismini, "hissin anladığı hayalin tasavvur ettiği vehmin vehmeylediği, kalbin düşündüğü ve fikrin hükmettiği her türlü vasıftan münezzeh" şeklinde tanımlar.

EL-KUDDÜS İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

Haşr 23/ O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur! O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selâm'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbâr'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok uzaktır, yücedir.

Editör: Habererk Haber Merkezi