Alman Disiplinin Şifresi

2 Mayıs 1945'de, Berlin Muhaberesi sonucunda Ruslar Almanya'yı yenilgiye uğrattı.

Alman'lar enkaza dönmüş bir ülkeden bir mucize yarattı.

Yetişmiş insan gücünün büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş, Üniversite öğretim görevlilerinin başka ülkelere göç ettiği bir Almanya bugün bir dev haline geldi.

Bu sorunun cevabını, Alman Milliyetçiliği diye verebiliriz.

Bu milliyetçilik anlayışı tam bir disiplinli bir milliyetçilik anlayışıdır.

Eğitimde sanayide endüstride ve hayatın her alanında tam bir disiplin içerisinde uygulanan ve taviz verilmeyen Alman milliyetçilik anlayışı, bugün Almanya'yı Avrupa’nın dev bir ülkesi haline getirmiştir.

Alman milliyetçilik anlayışı o kadar disiplinli bir milliyetçilik anlayışıdır ki, Doğu Almanya ile olan birleşmesinde dahi bu anlayıştan taviz vermemişlerdir.

Biz bugün dahi milliyetçilik konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz ve bir türlü çağa uygun bir milliyetçilik tanımı yapamıyoruz.

Aslında Almanlar tüm dünyaya nasıl bir milliyetçilik anlayışı ile kalkınmanın ve zenginleşmenin örneğini gösterdiler.

Yaşadığımız bu coğrafya da bu anlayıştaki milliyetçilik başarılı olabilir mi?

Türk Milleti disiplinli bir milliyetçilik anlayışını benimser mi?

Böyle bir milliyetçilik anlayışı bizi başarıya ulaştırır mı?

YORUM EKLE