E. KURMAY ALBAY AHMET AKYOL YAZISI :

1- Bir zamanlar GATA da Kurulu DAKİK isimli acil yardım ekibi vardı.

Bütün malzemesi uçakla taşınabilen, ekibinin sırt çantaları hazır, doktor ve hemşirelerle oluşmuş bir ekipti. 1999 depreminden ders alınıp kurulmuştu

Tatbikatlar yapardı. Şimdi nerede bu ekip? GATA'yı dağıttılar.

GATA neden önemliydi. Çünkü Harp Cerrahisi konusunda tek yetenekli kurumdu.

Harp Cerrahisi, Genel Cerrahi'den daha kapsamlı bir cerrahi türüdür. Bir harpte, yada doğal afetlerde, bir kişide yanık, yara, uzuv kopması, deri sıyrılması, göz yarası, akciğer delinmesi gibi birden fazla tahripte Harp Cerrahisi eğitimi almış cerrahlar görev yapardı.

2- İnsani Yardım Tugayı kurulmuştu.

Depremden hemen sonra bölgede olunurdu. Nerede bu birlik?
Doğal Afetlerde böyle bir birliğin yeniden kurulması ve nizamiyeden çıkması çok uzun zaman alır. Doğal Afetlerde zaman çok önemlidir.

3- İzmir İstihkam Okulunda Arama Kurtarma Okulu kurulmuştu. Yıkıntılar arasından insanları kurtarma maksatlı eğitimler verilirdi. Bu maksatla KKK'lığı birliklerinde ekipler teçhiz edilmişti.

Nerede bu ekipler?

4- KKK'lığı birliklerinin EMASYA ve DAFYAR görevleri vardı. Teşkilât ve malzemeleri ile her an göreve hazırdı. Bir saat içinde kışladan çıkmaya hazır olurlardı.  DAFYAR görevinde yapılacak görevlere yönelik planlar vardı. Bu planlar; Trafik düzenlemesi, Emniyete alma, Yardım Dağıtımı ve Koordine etme, Çadırlı Kent Kurma , Arama Kurtarma vb. görevler.

Nerede bunlar?

5- TSK EMASYA ve DAFYAR yapısı ile ilk 8 saat içerisinde (7 ve 8 nci Kolordu)10 il ve ilçelerinde binlerce soğuk iklim çadırı kurulur, seyyar mutfaklar işletilir, seyyar hastaneler ve revirler kurulur, çok sayıda personel ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlanılmış olurdu. Nerede bunlar?.

6- Siviller bu işlerde yetersiz kaldığı, disiplin, organizasyon, senkronizasyon ve TMK'ya sahip olmadıkları için bu görevleri

TSK'nın üzerine vermişlerdi.

Yapılması gereken sivillere (tırnak içinde) "balık tutmayı" öğretip, organizasyonlarını oluşturmalarına yardımcı olduktan sonra görevi devretmek ve TSK yardımcı unsur olarak destek vermek, TSK, tüm kurulu teşkilleri ile ilave görevler için hazır olarak bekletilmesi gerekirdi.

Editör: Ali Özyiğit