Altın yeni haftaya nasıl başladı! Altın yeni haftaya nasıl başladı!

TBMM Genel Kurulu'nda  6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin bir kereye mahsus  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi  çıkarılmıştı. CHP'nin itirazı ile AYM'de başvurunun ilk incelemesini yaparak yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetti. AYM, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun esastan görüşmesini bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptali istemi oy birliği ile reddedildi.

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

 Ağustos ayında ödenmeyen taksitle birlikte kasım ayında ödenmesi gereken ikinci taksit vatandaşlar tarafından ödenecek.Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.