Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Meşhur Memmedov, Azerbaycan Temsilcimiz Ülker Piriyeva ‘ya verdiği açıklamada, “Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı diplomasimizin başarısıdır”, diye – tarihe not düştü.

TÜRK DÜNYASININ ACI KAYBI TÜRK DÜNYASININ ACI KAYBI

Milletvekili Meşhur Memmedov – “Her birimiz Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın yaydığı haberi memnuniyetle karşıladık ve Azerbaycan’ın gerçek sesini teyit eden, bilinen kararı farklı dillerde yabancı haber sitelerinde gururla aradık. Tabii ki, bu sebepsiz değil. Çünkü yıllardır Azerbaycan’a karşı önyargılı bir tavır sergilenmekte ve Azerbaycan’a yapılan haksızlıklar görmezden gelinmektedir.
Azerbaycan devletinin gerçek sesini teyit eden beyannameler ve kararlar yıllardır kağıt üzerinde uygulanmasa da dünya güçleri bu adaletsizliklere sessiz kaldı.” – Dedi.

Milletvekili Meşhur Memmedov, Uluslararası Adalet Divanı’nın 7 Aralık 2021’de Azerbaycan’ın, Ermenistan dahil Ermenistan’da faaliyet gösteren ve Azerbaycanlıları hedef alan kişi ve kuruluşlar tarafından ırksal nefreti teşvik etmeyi yasaklayan geçici tedbirlere ilişkin raporu hakkında yorum yaptı. Bu kararı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in profesyonel ve yorulmak bilmeyen diplomatik faaliyetinin sonucu olarak nitelendirdi.

Milletvekili ayrıca, Mahkemenin Ermeni tarafına 14-19 Ekim 2021 tarihlerindeki duruşmaların ardından Azerbaycanlıların insan hakları ihlallerini önlemek için acil önlemler alması talimatını verdiğini kaydetti.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nın Ermenistan aleyhindeki kararını memnuniyetle karşıladı ve bir milletvekili ve vatandaş olarak Ermenistan’ı Mahkeme’nin kararını derhal uygulamaya çağırdı.
Buna ek olarak Mahkeme, Ermenistan’ın tutuklu Ermeni asıllı kişilerin derhal serbest bırakılması ve Bakü’deki Ganimetler Parkı’nın derhal kapatılması yönündeki taleplerini reddetmiştir.
Azerbaycan devletinin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine bağlılığını ifade etti.
Milletvekili, Adalet Divanı katılımcılarının şunu çok iyi bildiklerini kaydetti. Azerbaycan, ırk ayrımcılığını önlemek için mahkemenin aldığı tedbirlere uyacak – Çatışmayla ve çatışmanın sona ermesiyle ilgilenen devletler, Azerbaycan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde tüm vatandaşlarının haklarını korumaya hazır olduğuna defalarca tanık oldular. Devlet olarak Ermenistan’ın uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu tutulmasını talep etmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.
Milletvekili – “Çünkü Azerbaycan’ın sesi hakk sesidir. Böylece Azerbaycan’da olup bitenler tüm dünyanın gündeminde. “Bölgeyle ilgilenen devletler, Başkomutan Sayın İlham Aliyev’in tarihi zaferinin ardından bölgede meydana gelen jeopolitik değişiklikleri görmekte ve Azerbaycan devletinin bölge ekonomisinde güçlü bir sese sahip lider bir devlet olduğunu kesin olarak kabul etmektedirler.” – Dedi.