Türk Dil Kurumu ( TDK ) sözlüğüne bakıldığında "badi" kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

Ördek

Kaz

Vara yoğa, uluorta laf eden

Cin mısırı

Hindi

Ufak yapılı, kısa boylu, bodur, tıknaz 

Askerlikte Badi Kime Denir?

Askerlikte, sporda ya da polislikte "badi" sözcüğüne çok daha özel bir anlam yüklenmiştir. Bu ortamlarda kişilerin birbirlerine badi diye hitap etmesi daha derin bir dostluk ifadesi olarak anlamlandırılır. Badi, bu gibi toplu yaşam ve çalışma ortamlarında "yoldaş, dost, kaderdaş" manalarına gelmektedir.

Askerde badi sözcüğü, hastalık, zorlukta, alınan bir cezada dayanışma göstergesi, dostluğun ve arkadaşlığın adeta bir nişanesini ifade eder. Can dostluğu, kader birliğini, her zor durumda, zor anlarda, mücadele ve sıkıntıda arkadaşının yanında olmayı ifade eder. Sadakat, dostluk, arkadaşlık duygularının en üst seviyedeki bir hal ve durumu anlatır.

Editör: Habererk Haber Merkezi