Türkiye’nin özel sektör drone üreticisi olan ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın sahibi ve yöneticisi olduğu Baykar, Ukrayna’ya 3 adet silahlı insansız hava aracı hibe edildiğini açıkladı.

Baykar’dan yapılan açıklamada, hibe kararının, Ukrayna halkının drone alımı için kampanya yaptığının öğrenilmesi sonrası verildiği duyuruldu.

Hibe edilen silahlı dronelar TB2 türü olduğu bildirildi.

Baykardan yapılan açıklamada:

Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için “Halkın Bayraktar’ı” adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna’ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna’nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz.

* * *

Baykar has been informed that a crowdfunding campaign dubbed "The People's Bayraktar" was successful in raising funds to buy several Bayraktar TB2 UAVs for Ukrainians to use in defense of their Homeland.

Business leaders and ordinary people alike contributed funds - small and large - to reach this milestone within a matter of a few days' time.

Baykar will not accept payment for the TB2s, and will send 3 UAVs free of charge to the Ukrainian war front. We ask that raised funds be remitted instead to the struggling people of Ukraine. We are touched by their solidarity and resolve in the face of seemingly insurmountable challenges.

Baykar prays for a just resolution and lasting peace.

* * *

Компанія Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою «Народний BAYRAKTAR» успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для українців для захисту своєї Батьківщини.

Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів.

Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів.

Компанія Baykar молиться про справедливе розв’язання та тривалий мир.

Editör: Umut ACAR