Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı etkiye sahip depremlerin ardından büyük şiddetli bir deprem beklenen İstanbul'da da tedbirler artırıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durduruldu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi üniversitemiz ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığ ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın mevcut binaların durumu, olası deprem riski kapsamında devam edilen ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak fakülteye ait bazı binaların kapatıldığını, eğitim ve sağlık hizmetinin durdurulduğunu açıkladı. 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dahili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan Rektör Aydın şunları söyledi:

"Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığ ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır.

Dahili ve Cerrahi Bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'NIN FATİH'TE BULUNAN BİNALARINDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ BİNALARDAKİ DEPREM RİSK DURUMU SEBEBİYLE DURDURULDU. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ PROF.DR.NURİ AYDIN, "YAŞANAN SON DEPREMLERDEN SONRA, BETONARME BİNA STOKUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTEMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YAPILAN DEĞERLENDİRME NETİCESİNDE, TÜM DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRAN TOPLAM 17 AYRI BİNADAN OLUŞAN MONOBLOK BİNALAR KOMPLEKSİ İLE UĞUR DERMAN BİNASI, YEMEKHANE BİNASI VE ÖĞRENCİ YURT BİNALARININ EMNİYETLE HİZMETİ YERİNE GETİRECEK GÜVENLİK SEVİYESİNE SAHİP BULUNMADIĞ VE BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ACİL VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİ HARİCİNDEKİ TÜM ERİŞKİN AYAKTAN VE YATAN HASTA KABULÜ VE TÜM AMELİYATLAR DURDURULMUŞTUR" DEDİ. İSTANBUL DHA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'NIN FATİH'TE BULUNAN BİNALARINDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ BİNALARDAKİ DEPREM RİSK DURUMU SEBEBİYLE DURDURULDU. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ PROF.DR.NURİ AYDIN, "YAŞANAN SON DEPREMLERDEN SONRA, BETONARME BİNA STOKUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTEMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YAPILAN DEĞERLENDİRME NETİCESİNDE, TÜM DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRAN TOPLAM 17 AYRI BİNADAN OLUŞAN MONOBLOK BİNALAR KOMPLEKSİ İLE UĞUR DERMAN BİNASI, YEMEKHANE BİNASI VE ÖĞRENCİ YURT BİNALARININ EMNİYETLE HİZMETİ YERİNE GETİRECEK GÜVENLİK SEVİYESİNE SAHİP BULUNMADIĞ VE BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ACİL VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİ HARİCİNDEKİ TÜM ERİŞKİN AYAKTAN VE YATAN HASTA KABULÜ VE TÜM AMELİYATLAR DURDURULMUŞTUR" DEDİ. İSTANBUL DHA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'NIN FATİH'TE BULUNAN BİNALARINDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ BİNALARDAKİ DEPREM RİSK DURUMU SEBEBİYLE DURDURULDU. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ PROF.DR.NURİ AYDIN, "YAŞANAN SON DEPREMLERDEN SONRA, BETONARME BİNA STOKUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTEMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YAPILAN DEĞERLENDİRME NETİCESİNDE, TÜM DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRAN TOPLAM 17 AYRI BİNADAN OLUŞAN MONOBLOK BİNALAR KOMPLEKSİ İLE UĞUR DERMAN BİNASI, YEMEKHANE BİNASI VE ÖĞRENCİ YURT BİNALARININ EMNİYETLE HİZMETİ YERİNE GETİRECEK GÜVENLİK SEVİYESİNE SAHİP BULUNMADIĞ VE BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ACİL VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİ HARİCİNDEKİ TÜM ERİŞKİN AYAKTAN VE YATAN HASTA KABULÜ VE TÜM AMELİYATLAR DURDURULMUŞTUR" DEDİ. İSTANBUL DHA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'NIN FATİH'TE BULUNAN BİNALARINDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ BİNALARDAKİ DEPREM RİSK DURUMU SEBEBİYLE DURDURULDU. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ PROF.DR.NURİ AYDIN, "YAŞANAN SON DEPREMLERDEN SONRA, BETONARME BİNA STOKUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTEMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YAPILAN DEĞERLENDİRME NETİCESİNDE, TÜM DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRAN TOPLAM 17 AYRI BİNADAN OLUŞAN MONOBLOK BİNALAR KOMPLEKSİ İLE UĞUR DERMAN BİNASI, YEMEKHANE BİNASI VE ÖĞRENCİ YURT BİNALARININ EMNİYETLE HİZMETİ YERİNE GETİRECEK GÜVENLİK SEVİYESİNE SAHİP BULUNMADIĞ VE BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ACİL VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİ HARİCİNDEKİ TÜM ERİŞKİN AYAKTAN VE YATAN HASTA KABULÜ VE TÜM AMELİYATLAR DURDURULMUŞTUR" DEDİ. İSTANBUL DHA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'NIN FATİH'TE BULUNAN BİNALARINDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ BİNALARDAKİ DEPREM RİSK DURUMU SEBEBİYLE DURDURULDU. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ PROF.DR.NURİ AYDIN, "YAŞANAN SON DEPREMLERDEN SONRA, BETONARME BİNA STOKUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTEMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YAPILAN DEĞERLENDİRME NETİCESİNDE, TÜM DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRAN TOPLAM 17 AYRI BİNADAN OLUŞAN MONOBLOK BİNALAR KOMPLEKSİ İLE UĞUR DERMAN BİNASI, YEMEKHANE BİNASI VE ÖĞRENCİ YURT BİNALARININ EMNİYETLE HİZMETİ YERİNE GETİRECEK GÜVENLİK SEVİYESİNE SAHİP BULUNMADIĞ VE BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ACİL VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİ HARİCİNDEKİ TÜM ERİŞKİN AYAKTAN VE YATAN HASTA KABULÜ VE TÜM AMELİYATLAR DURDURULMUŞTUR" DEDİ. İSTANBUL DHA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'NIN FATİH'TE BULUNAN BİNALARINDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ BİNALARDAKİ DEPREM RİSK DURUMU SEBEBİYLE DURDURULDU. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ PROF.DR.NURİ AYDIN, "YAŞANAN SON DEPREMLERDEN SONRA, BETONARME BİNA STOKUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTEMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YAPILAN DEĞERLENDİRME NETİCESİNDE, TÜM DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLERİ İÇERİSİNDE BARINDIRAN TOPLAM 17 AYRI BİNADAN OLUŞAN MONOBLOK BİNALAR KOMPLEKSİ İLE UĞUR DERMAN BİNASI, YEMEKHANE BİNASI VE ÖĞRENCİ YURT BİNALARININ EMNİYETLE HİZMETİ YERİNE GETİRECEK GÜVENLİK SEVİYESİNE SAHİP BULUNMADIĞ VE BU BİNALARIN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ACİL VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİRİMİ HARİCİNDEKİ TÜM ERİŞKİN AYAKTAN VE YATAN HASTA KABULÜ VE TÜM AMELİYATLAR DURDURULMUŞTUR" DEDİ. İSTANBUL DHA

DHA

Editör: Yadigar Hanım