Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin Sayıştay raporu yayımlandı. Raporda, bakanlık bütçesinin 2021 yılında yetersiz kaldığı için revize edildiği, bütçenin 10'da birinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı’na aktarıldığı görüldü.

Rapora göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 3.4 milyar lira olan ödeneği yıl içinde revize edilerek 10.2 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlığın 2021 harcaması ise 9.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bakanlığa ayrılan ödenekten, 801 milyon 386 bin lira Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı’na, 600 milyon lira ise KKTC’deki “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi” projesi olan saray için aktarıldığı dikkat çekti. 

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, raporda, bakanlığın kaybettiği davalara ilişkin borcunun ise 657 milyon 920 bin lira olduğu belirtildi. İl müdürlükleri tarafından kesinleşen mahkeme giderlerinin zamanında ödenmediği aktarılan raporda, bunun sonucunda yüksek miktarlarda faiz ödendiği belirtildi. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) proje bedellerinin başvurucular tarafından düşük gösterildiği, bu nedenle başvuru bedelleri ile idari para cezalarının olması gerekenden az ödendiği vurgulanan raporda, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarıyla ilgili aykırılık tespitlerine ilişkin yerinde denetimlerin, kabahatin tespitinden 2.5-3 yıl sonra yapıldığı, idari para cezalarının da gecikmeli olarak uygulandığı aktarıldı. 

Gerekçesinin ise farklı birçok çevre ihlalinin yapılmasına karşın il müdürlüklerinin denetim personeli sayısının kısıtlı olması gösterildi. 

ÇED kapsamı dışında tutulan projelerde, çevreye verdiği etkiyi değiştirici nitelikteki faaliyet alanının büyümesi ve tesis kapasitesinin genişlemesi gibi proje değişikliklerinin, kapasite artışı kapsamında değerlendirilmediği ve bu nedenle ÇED süreçlerine dahil edilmemesi yönündeki tespit de dikkat çekti.

Editör: Yadigar Hanım