Çoğunlukla yaşlılıkla ortaya çıkan ve unutkanlığın ön pland olduğu bir grup hstalığı kapsyan demans, sıklıkla Alzheimer ile karıştırılıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, Alzheimer'in demansın en yaygın sebeplerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 55 milyon demanslı birey olduğunu ifade eden Chabou, “DSÖ verilerine göre 60 yaş ve üzeri bireylerde demans hastaları yüzde 5 ila 8 arasında. Ayrıca 2050 yılında dünyada 139 milyon insanın demanslı olacağı düşünülüyor. Fakat demansın ilerleyişini erteleyen ya da yavaşlatan girişimlerle bu sayı azaltılabilir” dedi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA 3. SIRADA 

Uzm. Dr. Chabou, ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alan hastalığın ileri evresinde bireylerin günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremediğine dikkat çekerek, “Sadece bireylerin kendi yaşamını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ailelerini, bakıcılarını ve toplumu da etkiler. Demans yaşlanma ile karşılaşılan en önemli hastalıklardan biridir. Ölüm nedenleri arasında 3’üncü sırada olmasına karşın bakım gerektiren hastalıkların başında gelir. Demans hastalığını sonlandırıcı bir tedavi yok fakat belirtilere yönelik semptomatik tedavisi mevcut. Tedavi süreci multidisipliner bir yaklaşımla yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

"DEMANSIN BİRÇOK ALT TİPİ VAR”

Alzheimer'in birçok alt tipi bulunan Demans hastalığının alt tiplerinden biri olduğunu ifade eden şöyle devam etti:

“Demans ve Alzheimer hastalığı, beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olan iki ayrı sağlık sorunudur. Fakat insanlar çoğunlukla bu iki hastalığı birbiri ile karıştırırlar. Demans, beyin fonksiyonlarının genel bozulmasını ifade eden bir terimdir. Bellek, bilişsel işlevler, dil ve iletişim, karar verme yeteneği gibi zihinsel yeteneklerde ilerleyici bir azalma ile karakterizedir. Demansın birçok alt tipi vardır. Alzheimer bunlardan biri olmasıyla birlikte yüzde 50-60 görülme sıklığı ile demansın en yaygın sebebidir. Alzheimer, ilerleyici beyin harabiyeti ile giden, nörodejeneratif bir bozukluktur. Genellikle hafıza kaybıyla başlar ve zamanla bilişsel yeteneklerin azalması, dil ve iletişim problemleri, karar verme güçlüğü, kişilik ve davranış değişiklikleri gibi belirtileri ortaya çıkar. Belirtileri genellikle demansla benzerlik gösterir. Aralarındaki temel fark demans genel bir terim, Alzheimer ise bu grup içindeki bir alt türdür.”

“YAŞAM TARZI İLE RİSKİ AZALTILABİLİR”

Demansın gelişmesine neden faktörleri sıralayan Chabou, “İnsanların birçoğu maalesef demans gelişme riskinin azaltılabileceğinin farkında değil. Fakat risk faktörlerinden birçoğu bireylerin yaşam tarzından kaynaklanıyor. İleri yaş, genetik yatkınlık ve aile öyküsü gibi faktörler değiştirilemese bile, demans riskini azaltmak için değiştirilebilir birçok risk faktörü var. Fiziksel aktivite, obezitenin önlenmesi, sağlıklı beslenme düzeni, kullanılıyorsa alkol ve sigara kullanımının bırakılması, pasif içicilikten kaçınılması, sosyal etkileşimde olunması örnek olarak televizyon izleme süresini daha kısa tutmak, hobiler edinmek gibi, düşmeye bağlı travmalardan korunmak, düzenli ve yeterli uyku, işitme kaybının önlenmesi, kardiyovasküler risk faktörlerinin önlenmesi ve tedavisi, özellikle orta yaşlarda hipertansiyon, diyabet ve depresyonun yönetimi ve önlenmesi demans gelişme riskini azaltabilir” diye konuştu.

DHA

Editör: Yadigar Hanım