İSTANBUL, (DHA)- Doğal Afetler çerçevesinde düzenlenen ‘Türkiye Sigorta Sektöründe Deprem Teknolojileri ve Risk Önleme Semineri’ deprem bilimcileri ve sigorta sektörü yöneticilerini bir araya getirdi.  

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum’unda düzenlenen etkinlikte, olası afetler ve ortaya çıkabilecek risklerin çözümleri masaya yatırıldı. YTÜ Yıldız Teknopark bünyesindeki InsurTech Hub tarafından düzenlenen programda ayrıca; iklim değişikliğinin sigorta sektörüne etkileri, risk önleyici teknolojiler, doğal afetler ve katastrofik riskler ele alındı. 

Programın açılış konuşmalarını, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı H. Erdem Karabostan ve InsurTech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer yaparken; Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Akkar, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Koçak, EDIS Teknoloji Departmanı Başkanı Dr. Süleyman Tunç, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de panelde konuşmacı olarak yer aldı. 

PANEL İKİ OTURUMDAN OLUŞTU 

Startup sunumlarının yer aldığı ilk oturumda deprem dalgasını, deprem gerçekleşmeden kısa bir süre önce tespit edip uyarı gönderen ‘Yapay Zeka Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemi-EDIS’ ve ‘Emlak Bilgi Bankası-Tapusor.com’ teknolojileri incelendi. İkinci oturumda ise Prof. Dr. Sinan Akkar, Prof. Dr. Ali Koçak, Dr. Süleyman Tunç ve İsa Turgut İnci teknolojinin risk önleyici boyutlarını deprem ve sigorta bünyesinde tartıştı. 

“TÜRKİYE EKOSİSTEMİNİN YÜZDE 20’SİNİ SAHİPLENİYORUZ” 

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Teknopark olarak 700’e yakın teknoloji şirketi ile teknolojiyi üretebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tehditler doğa gereği var olacak, insana düşen ise yol üzerindeki riskleri tespit edebilmek. Risklerin her biri gözle görülebilir bir halde değil, verilerle de ölçemiyorsunuz ama onları modelleyebiliyorsunuz. Biz burada teknoloji dünyasındaki bireyler olarak riskleri teknoloji yardımı ile tespit edebilme ve riskin karşısına yüksek kontrol imkânı koyarak etkisini minilimize etme imkânına sahibiz. Bu kültürü inşa edebilmek için Yıldız Teknopark olarak 700’den fazla şirketimizle birlikte çalışıyoruz. Yıldız Teknopark olarak Türkiye ekosisteminin yüzde 20’sini sahipleniyor durumdayız. Depremin çok sarsıcı ve uyandırıcı etkisi oldu. InsurTech Hub ile sadece depremle ilgili değil; iklim değişikliyle, değişikliğin getirdiği göç ile hayatı etkileyen ve hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen tüm riskleri, teknoloji yardımıyla çözülebilmek için farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi. 

“KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ” 

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de “6 Şubat’tan bu yana yaklaşık 2 aylık süre boyunca toplam 5 çağrı yürüttük. Yürüttüğümüz çağrılar kapsamında bugün seminerini gerçekleştirdiğimiz sigorta teknolojileri dâhil olmak üzere iki büyük husus dikkat çekti. Böylelikle risk önleme, tespit etme ve bu faaliyetleri sürdürülebilir şekilde devam ettirme gibi faaliyetleri InsurTech Hub bünyesinde başlatmış olduk. Teknopark olarak teknolojinin kullanımı doğrultusunda politika geliştirmek; kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.  

“STARTUPLARIMIZ DA PANELDE YER ALIYOR” 

InsurTech Hub Türkiye sigorta sektöründe teknoloji üreten küçük startuplar ile dev sigorta şirketleri köprü görevi gören bir ekosistem olduğunu belirten InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli, konuyla ilgili şöyle konuştu: 

“Türkiye sigorta sektöründe deprem teknolojileri ve risk önleme konusunda bir seminer düzenliyoruz. Girişimlerimizden bir tanesi depremden birkaç saniye önceden haberdar olup ona göre aksiyon almayı sağlayan erken uyarı sistemini içeriyor. Veri ekonomisi yeni petrol kaynağı olarak tanımlanıyor. Bunun için emlak bilgi bankası tapusor.com ikinci girişimimiz olarak aramızda yer alıyor. İki kıymetli girişimimiz de sigorta sektörüne nasıl entegre olabilir, teknolojik gelişmelerle sigorta sektörünü daha ileri seviyeye nasıl ulaştırabilir? soruları çerçevesinde panelimize katkı sağladı.”  

 

Kaynak: dha