Cep telefonu klonlanmasına yönelik düzenlemeleri içeren teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Resmi Gazete'de de yayımlanan cep telefonu klonlanmasının önüne geçilmesini hedefleyen yasaya göre, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürülüyor. Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilerek, IMEI numaralarının klonlaması önlenecek.

Elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

anun, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak.

Editör: Yadigar Hanım