Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, hayat pahalılığına yönelik dikkat çeken bir Hadis paylaştı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, piyasadaki hayat pahalılığına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesine gelen soruların cevapları ve bazı fetvaları ile açıklama yaptı. Kurul, “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusuna verdiği cevapta, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” ifadelerine yer verdi. 

Fetvada yer verilen bir hadiste ise “Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.’” denildi.

Öte yandan fetvada, piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu da vurgulandı.

Editör: Yadigar Hanım