Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul ve yetim aylığı alanlarla ilgili flaş bir karar açıkladı.

Eski bir milletvekilinin kızının TBMM Dilekçe Komisyonu’na yaptığı başvuruyu inceleyen SGK, dosyaya ilişkin Meclis’e gönderdiği yazıda, benzer durumdaki binlerce kadın için ikinci maaş mesajı verdi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; eski Van Milletvekili M.K.’nin kızı E.N., TBMM Dilekçe Komisyonu’na verdiği dilekçe ile vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinin maaşını aldığını, bu şartlarda yaşamını yitiren emekli milletvekili babasının da maaşını alıp alamayacağını sordu.

Babasının emekli maaşını almaya başlaması halinde ölen kocasının maaşının kesilip kesilmeyeceğini, kendisinin başvurması halinde diğer dul kardeşinin babasından dolayı aldığı maaşının kesilip kesilmeyeceği  hakkında da  bilgi isteyen E.N.'nin talebi üzerine TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, geniş bir kitleyi ilgilendiren başvuruyu işleme alarak SGK’dan konunun incelenmesini ve bilgi verilmesini istedi.

DUL EŞLERE YÜZDE 75

İncelemenin ardından başvuruya ilişkin açıklama yapan SGK’dan benzer durumdaki kişileri sevindirecek bilgiler geldi.

SGK'nın komisyona gönderdiği cevapta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu’nun “Dul ve Yetim Aylıkları” hükümlerine ilişkin uygulamaya dair bilgiler yer alırken, ölenin emekli maaşının, eş için yüzde 50’si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine yüzde 75’i, çocuklarla ana veya babanın her biri için de yüzde 25’i oranında bağlandığı bildirildi.

SGK'nın cevap yazısında şöyle denildi:

“Ölenin aylık bağlanacak iki çocuğun bulunması halinde, bağlanacak aylığın toplam oranı yüzde 80 olarak belirlenmiş olup, dolayısıyla bu kapsamdaki çocukların her birine ölen emeklinin aylığının yüzde 40’ı esas alınarak aylık ödenmektedir.

Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir.

Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

Bu kapsamda, kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için evli olmama şartı aranmakta olup, emeklinin vefat tarihinde evli olması nedeniyle aylık bağlanamayan kız çocukları daha sonra dul kalmaları veya boşanmaları halinde aylığa hak kazanabilmekteler, bu şekilde sonradan aylık bağlanması halinde ise diğer hak sahiplerinin aylıkları yeni duruma göre düzeltilmektedir.”

Yazıda, ayrıca, bu durumdaki kişilerin “4-a veya 4/b” kapsamındaki çalışmalarının veya bu sigortalılık statüleri esas alınarak emekli veya dul aylığı almalarının kendilerine yetim aylığı bağlanmasına da engel teşkil etmediğine dikkat çekildi.

Editör: Yadigar Hanım