İktidarın ekonomideki kötü tabloya ve depremlerin yol açtığı kayıplara çözüm bulmak amacıyla getirdiği ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ilişkin detaylar belli oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7456 sayılı Yasa'yla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) tahsiline ilişkin esasları belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, ilgili yasanın yayımı tarihinde sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilk defa tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği ek MTV, birinci taksiti ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti Kasım 2023 sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Ek MTV'yi ödemeyenler, aracının satış ve devri ile trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yaptıramayacak. 

Mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.

Editör: Yadigar Hanım