BDDK’den derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

BDDK, derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gitti.

BDDK’den derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yetkili derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak hükümlerin belirlendiği bağımsızlık bölümünde, ’doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklara’ istisnalar verildi.

Tebliğ ile derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeler de yapılırken, derecelendirme faaliyetlerinin sonuçları ve derecelendirme notlarının, asgari yılda bir kez olmak üzere gelişmeler sürekli takip edilmek suretiyle güncellenmesi, gerektiğinde derecelendirme notu değişikliği yapılması, yeni notun ve gerekçesinin risk merkezine bildirilmesi gerekliliği getirildi. Eğer not daha önce kamuya açıklanmış ise yeni derecelendirme notu ve notun değiştirilme gerekçesinin ayrıca kamuya duyurulması zorunlu hale getirildi.

Yeni tebliğ kapsamında, yetkinin sürekli olarak iptaline ilişkin hükümlere yeni bir madde eklendi. Böylece, herhangi bir sebeple tüzel kişi ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortaklık paylarının yüzde 10’u geçmesinden dolayı yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşması durumunda, kuruldan uyum sağlanıncaya kadar süre talep edilerek uyuma yönelik eylem planının sunulmaması veya bu durum sonrasında kurulca verilen sürede uyumun sağlanamaması halinde derecelendirme kuruluşunun sahip olduğu tüm yetkiler kurulca sürekli olarak kaldırılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 16:04
YORUM EKLE