Özelleştirme kararları yürürlüğe girdi! Sümer Holding hakkında dikkat çeken adım

Sümer Holding hakkında dikkat çeken adım geldi.

Özelleştirme kararları yürürlüğe girdi! Sümer Holding hakkında dikkat çeken adım

Sümer Holding ve Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait taşınmazlar için gerçekleştirilen ihale sonuçlarının karara bağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alınırken, Sümer Holding AŞ ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) ait bazı taşınmazlar için gerçekleştirilen ihale sonuçları da karara bağlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki taşınmazın "kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirme kapsamına alınmasına" karar verildi.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre; ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İstanbul'un Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi'ndeki 23 bin 688,55 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programa alınmasına karar verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki toplam 30 bin 109 metrekare yüzölçümlü taşınmazların özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda 9 milyon 160 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketine satılmasına karar verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Hazine adına kayıtlı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki toplam 7 bin 746,33 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda taşınmazın 8 milyon 620 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Feridun Çetin'e satışına karar verildi.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'deki yüzde 0,03158 oranındaki iştirak payının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi. ​​​​​

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Keçiören ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki "Ticaret Alanı ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı onaylandı.

SÜMER HOLDİNG VE TÜRKŞEKER SATIŞLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, Münfesih TTA Gayrimenkul AŞ (Sümer Holding AŞ) adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki 23 bin 328,46 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde, 176 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan'a satılmasına karar verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Samsun'un Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'ndeki taşınmazların ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda,13 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Asım Celal Usta’ya satılmasına ilişkin karar yayımlandı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Afyonkarahisar Merkez ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki 3 bin 733,93 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların özelleştirme ihalesi sonucunda, 14 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikel Yapı Ticaret Limited Şirketine satılması kararlaştırıldı.

YORUM EKLE