Emeklilere yapılan yüzde 25 zam ile bazı emeklilerin maaşı en düşük aylık olan 7.500 TL'nin altında kaldığı için değişmezken, milletvekili emeklilerinin maaşına 14 bin lira zam yapıldı. 

Emeklilerin aylıklarına yapılan zamma ilişkin düzenlemeler, Torba Yasa'da görüşülmeye başlandı. Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının enflasyon oranı olan yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için ise Torba Yasa Teklifi’ne özel bir hüküm konuldu. Böylece emekli milletvekillerinin 55 bin TL olan maaşlarının 64 bin TL yerine, 69 bin TL’ye çıkartılmasının yolu açıldı.

Torba Yasa Teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken, AKP Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Mehmet Kırpınar, emekli milletvekillerinin maaşlarının artırmak için ortak bir önerge verdi. Önerge ile milletvekillerinin emekli maaş zammından yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

JET HIIYLA KABUL EDİLDİ

Üzerinde tartışma yapılmadan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda jet hızıyla kabul edilen önergenin genel gerekçesinde “Maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43’üncü maddesine istinaden emekli aylığı alanların emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan emekli memurlar ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda yapılacak yüzde 25 oranındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Teklifin geldiği gibi yasalaşması halinde ortalama 55 bin TL olan emekli milletvekili maaşı 69 bin TL’ye çıkacak. Düzenleme yapılmasaydı 9 bin TL artacak olan emekli milletvekili maaşları, 14 bin TL artmış olacak.

AKP milletvekilleri bu kez de aylıkların, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda bağlanması nedeniyle gösterge rakamlarını arttıran bir önerge hazırladı. Söz konusu düzenleme bu yıl emekli memurların maaş artışlarının yüzde 25 yerine yüzde 17.55’de kalmasına neden oldu. 16 milyon emeklinin, enflasyon ve açlık sınırının altında kalan maaşları ile yaşamak zorunda bırakılmasına karşın milletvekilleri maaşlarında kolaylıkla artış yapabiliyor.

Editör: Yadigar Hanım