Enerji yatırımları için 10 ilde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Aydın, Kastamonu, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Yalova, Denizli, Sinop, Şanlıurfa'da yapılacak enerji yatırımları için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Planlanan enerji yatırımları ve bu çerçevede yapılacak kamulaştırma kararları şöyle:

"- Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Ayvalı ve Akdeğirmen köyleri sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Sinanpaşa Belediye Başkanlığı’nca acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

- Adana, Aydın, Kastamonu, Konya ve Nevşehir il sınırları içiresinde kamulaştırma bilgileri ve güzergâhları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet hatlarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

- Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü’ne ait Yalova'daki “Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi” kapsamında gösterilen güzergâhlara isabet eden taşınmazlara ait direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

- Denizli ili, Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-3 elektrik üretim tesisi için gerekli olan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

- Denizli ili, Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-7 elektrik üretim tesisi için gerekli olan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

- Sinop ilinde tesis edilecek Hamsi Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı amacıyla Gerze ilçesi, Kirençukuru köyünde bulunan 142 ada 5 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

-Şanlıurfa ili, Birecik Organize Sanayi Bölgesine doğal gaz arzı için gerekli olan ve Almaşar, Aşağıalmaşar, Bendbahçesi, Çoğan, Kurtuluş ve Kocaali mahallelerinde yer alan ada ve parsel numaralı belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir." 

Kaynak: anka