Er Rahim, kullarına karşı bağışlayıcı olan ve merhamet eden demektir. Fatiha'yı okumaya başlamadan önce besmele çekilir. Her besmele çektiğimizde Allah'ın Er Rahim ismini zikrederiz. Bismillahirrahmanirrahim, Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla demektir.

ER RAHMAN ER RAHİM!

Genellikle Er- Rahman esması ile birlikte zikredilen bu isim, ''rahm'' kökünden türemiştir. Rahmetullah kelimesi de aynı kelimeden türeyip Allah'ın esirgediği ve koruduğu kişi anlamına gelir.

Sabah gazetesinin derlediği haberde şu bilgiler yer alır:

Rahim isminin tecellileri daha çok ahirette görülür.

Allah'ın kullarını bu ismi şerif ile bağışlayacığı Kur'anda vurgulanır.

Allah'ın tüm esmaları insanlar için şifadır. Allah'ı anmak da kalplere huzur verir. Bundan dolayı er- rahim ve diğer tüm esmaları zikretmek kalpte ferahlık oluşturmaktadır.

ER-RAHİM İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

Fetih 14

Haşr 22

Ahzab 43

Yusuf 64

Zümer 53

Bakara 160

Nisa 106

Hicr 49

Editör: Habererk Haber Merkezi