Erdoğan’ın faiz sebep enflasyon neticedir tezi, istikrarsız ekonomik politikaların temeli olduğu kanıtlandı. Dini referanslar vererek faizlerin yükseltilmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan’a  rağmen; bugün faizlerin yüzde 25 artırılması dolar ve euro kurunun düşmesine sebep oldu.

‘Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim‘ diyen Erdoğan, “Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?” açıklamasında bulunmuştu.

Çeşitli platformlarda açıklamalarına devam eden Erdoğan, “Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Elhamdülillah biz doğru yoldayız. Çünkü faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil.” Demişti.

NAS NEDİR?

Nass kelimesi açık ve kesin anlam taşıyan bir terimdir. İslam'da nass olarak kabul edilen ifadeler, Allah'ın ve peygamberin kelamı olarak kabul edilir ve bu ifadeler üzerinde yorum yapma özgürlüğü bulunmaz. Fıkıhta bir konuya çözüm getirirken öncelik nassa verilir. Eğer nass bulunmuyorsa, içtihada başvurulur. İçtihat, ayetler ve hadisler ışığında düşünme ve sonuca varma sürecini ifade eder.

Bu anlamıyla, nass vahyin metinsel verisi olarak kabul edilir ve İslam hukuku ile dini bilgi temelini oluşturur. Buna karşın, genellikle "ictihad" olarak adlandırılan kavram, nassların akıl yoluyla yorumlanmasını ifade eder. İctihad, delil araştırma ve kıyaslama gibi kavramlarla ilişkilendirilir ve bu süreçte akıl, dini hükümleri daha geniş bağlamda anlama ve uygulama rolü oynar.

Editör: Habererk Haber Merkezi