Üst düzey Türk yetkililere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek hafta Türkmenistan ve Azerbaycan liderleriyle, Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya transferi fikrini görüşecek.
Yetkililer Türkmen gazının deniz yoluyla Azerbaycan’a taşınıp, buradan TANAP aracılığıyla Türkiye üzerinden taşınması fikrinin görüşüleceğini bildirdi.

Önerilen plan çerçevesinde gaz sevkiyatının ne zaman hayata geçirileceği veya planın teknik olarak kısa vadede mümkün olup olmayacağı net değil. Türkmen gazının Rusya kullanılmadan farklı güzergahlarda taşınması planları geçmişte başarılı olamamıştı. Ancak Ukrayna’nın işgal edilmesi ve işgalin enerji piyasalarında yarattığı olumsuz etki, daha önce mümkün görülmeyen farklı enerji rota fikirlerinin yeniden canlanmasına yol açtı.

Türkiye'nin gaz merkezi girişimleri sürüyor

Türkiye Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu ve Karadeniz’e erişim üzerindeki kontrolü sayesinde anahtar enerji koridoru olmak için çalışmalarını yürütüyor.

Türkiye ekonomik ve diplomatik bağlarını kuvvetlendirmek için de enerji projelerinden faydalanmak istiyor. Yakın zamanda TANAP kapasitesinin iki kat artırılarak 32 milyar metreküpe çıkarılması kararı da alınmıştı.

Rusya’nın Avrupa Birliği’ne sağladığı doğalgazda kesintiye gitmesi enerji fiyatlarında sıçramaya yol açmıştı.

Azerbaycan gazı Avrupa’nın Rusya kaynaklı tedarik eksiğini kapamada rol oynasa da Türkmenistan’ın geniş kaynakları büyük oranda kullanılmamış durumda. Türkmenistan, petrolünü boru hatlarıyla Hazar Denizi üzerinden taşıyacak anlaşmalar hayata geçirilmediği için Avrupa’ya gazını gönderemiyor.

BP’nin Dünya Enerji İstatistiki Değerlendirme raporuna göre Türkmenistan’ın doğalgaz arzının üçte biri Çin’e saplanıyor. Geri kalanı ise ülke içine ve Rusya’ya tedarik ediliyor.

Editör: Muharrem Kılı