Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edip istifa eden bir işçinin tazminat alamayınca mahkemeye yaptığı başvuru, aleyhine sonuçlandı. Mahkeme, davalı şirketten yana karar alınca, emekli olduktan sonra çalışmayı düşünen EYT'liler için bir sorun daha gündeme gelmiş oldu.

Kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan işçi, emekliliğe ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam etti. İstifa eden işçi, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsilini talep etti. Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti. Taşeron şirket, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yüksek Mahkeme; emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödendiği için çalıştığı 2. dönem için kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti.

İSTİFA ETTİĞİ İÇİN KIDEM HAKKI KAZANAMAZ HÜKMÜ...

Kararda; davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait iş yerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir."

UZMANLAR UYARDI: EMEKLİ OLDUĞUNUZ TARİHTE TAZMİNATINIZI ALIN

Öte yandan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı uyarısında bulundu. Uzmanlar, "Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay'ın kararında olduğu gibi mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın." dedi.

Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

Editör: Yadigar Hanım