İstanbul’daki okul servislerinin plaka tahdidi iptal mi ediyor?

Bilindiği 25.05.2015’ten önce İstanbul okul servis işi yapan esnafların plakalarına bir tahdit (Sınırlandırma) uygulanmıştı.

İstanbul’daki okul servislerinin plaka tahdidi iptal mi ediyor?

Son yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri sırasında ise bu tahdit yasallaşmıştı.

O günden sonra bu tahdide garip bir şekilde müdahil olan bir şirket ve bir tüketici derneği tarafından dava açılmıştı.

Davacı Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder) Genel Başkanının CHP ve dolayısıyla Ekrem İmamoğlu ile çok sıkı ilişkileri durumun daha karmaşık hale gelmesine sebep oldu.

Garip olan başka durum ise şirketin İstanbul’da değil Yalova’da faaliyet göstermesiydi. Aynı zamanda Davalı yanında yani iptal davasını açan Tükoder’in karşısında müdahil olarak davaya katılan Yalova Özalp Turizm.

Özalp Turizm Dilovası ve Yalova’da bir iş yaptığı, aynı zaman İBB’ye sarf malzeme temin ettiği gelen bilgiler arasında.

Yalova belediye başkanının tutuklanması ile sonuçlanan “Rüşvet” davasında adı geçen Özalp Turizm’in İstanbul’daki bir dava ile ne gibi bir ilişkisi var anlaşılamadı.

İPTAL KARARI VE ÖZALP TURİZM’İN ETKİSİ

Tükoder tarafından açılan iptal davasına müdahil olarak katılan Özalp Turizm verdiği beyanın özetinde şu ifadelere yer verildi “UKOME kararlarının büyükşehir belediye başkanı onayı ile yürürlüğe gireceği, dava konusu kararın belediye başkanı tarafından onaylanmadığı, bu durumda yürürlük kazanmayan karara karşı dava açılamayacağı, davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.”

Anlaşılır şekilde özetlersek; O günlerde belediye başkanı yok. Tahdit kararını Genel Sekretere verilen yetki ile imzalandığı dolayısı ile dava açılamayacağı söylenmiş. Sanki servisçinin yanında gibi görünmüş. Ama mahkeme bu beyan üzerine karar vermiş. Ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almış.

Şimdi kritik soru şu:

O dönemde İBB’de yapılan alımlar ihaleler veya o imza ile yapılan işlemler yasal değil mi?

Herhangi bir ihale yapılmışsa, o ihaleler “Usul” yönünden iptal mi edilecek?

Daha somutlaştıracak olursak; İBB, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu, Tükoder ve kilometrelerce uzaktan olaya dahil olan Özalp Turizm üçlüsü İstanbul’da evlerine ekmek götürmeye çalışan esnafa zarar verecek işlerin içine girmiş görünüyor.

Burada İmamoğlu’na hatırlatmakta fayda var.

Siz seçimi ikinci turda kazandınız.

Binali Yıldırım seçim günlerinde “Tahdit” diyebilseydi siz ikinci turu sadece rüyanızda görürdünüz. Ne demek istediğimi seçim sonuçlarını önünüze alıp baktığınızda mutlaka anlayacaksınız.

KONU İLE ALAKALI OLARAK İSAROD ŞU AÇIKLAMAYI YAYINLADI

"11.06.2019 tarihinde alınan plaka tahdidi kararına karşı bir tüketici derneği tarafından yürütmeyi durdurma talebi ile bir dava açılmıştı.

Bahse konu davaya İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası olarak müdahil olmuştuk.

Davaya Yalovalı bir taşıma şirketi de Eylül 2020 de müdahil olma talebinde bulundu.

Hatırlanacağı gibi Temmuz 2020 ve Ağustos 2020 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından UKOME gündemine getirilen 25.05.2015 sonrası servis aracı alanlara plaka verilmesi teklifi odamızın yoğun girişimleri sonucu UKOME tarafından red edilmişti.

Tam da bu UKOME Kararlarının ardından bahse konu Yalovalı Turizm şirketi davaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine müdahil oluyor.

Yalova'daki bir Turizm şirketinin müdahil olma talebinin 14.İdare Mahkemesince kabul edilmesini takdirlerinize bırakıyorum.

Şimdi gelelim davanın detaylarına Tüketici Derneği 11.06.2019 tarihli 2019/6-1 sayılı UKOME kararına bilinen tipik gerekçelerle yürütmeyi durdurma talebi ile iptal davası açıyor.

Davanın içeriği tahdidin rekabete aykırı olduğu, belediyenin süresiz tahdit veremeyeceği gibi tipik gerekçelerdir.

Davaya Belediye lehine müdahil olan Yalovalı taşımacılık firması ise UKOME Kararında Büyükşehir Belediye Başkanının imzası olmadığını söyleyerek bu yüzden UKOME kararının zaten olmadığını ve plaka tahdidi kararına karşı açılan davasının ret edilmesi gerektiğini iddia ediyor.

Mahkeme tüketici derneğinin yürütmeyi durdurma talebini reddedip davayı görmeye devam etmişti.

Biz de İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası olarak davaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine müdahil olduk.

Benzer konularda açılmış olan 51 adet davaya da müdahil olduğumuzu daha önce açıklamıştık.

14.İdare Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine bahse konu UKOME Kararında Belediye Başkanının imzası olup olmadığını soruyor. Büyükşehir Belediyesi 2009 yılında Belediye Başkanının Belediye Genel Sekreterine yetki devri yaptığını bu yetki devrine istinaden UKOME Kararlarını Genel Sekreterin imzaladığını söyleyerek cevap vermiştir.

İdare mahkemesi bu cevaba istinaden kararın şekil yönünden hukuka uygun olmadığını belirterek 30 güm içinde Bölge İdare Mahkemesi itiraz yolu açık olmak üzere karar vermiştir.

Bu karara göre şimdiye kadar alınan bütün UKOME kararları geçersiz olma durumundadır. Keza kararlarda Belediye Başkanı yerine Genel Sekreterin imzası bulunmaktadır.

Mahkemenin İstanbul ile ilgisi olmayan Yalovalı bir firmanın müdahil olma talebini kabul etmesi davayı açan Tüketici Derneğinin ilişkileri

Hakimin kurduğu hüküm göz önüne alındığında İstanbul Servisçi esnafının büyük bir kumpasla karşı karşıya olduğu ortadadır.

Bu karara derhal İstanbul Bölge İdaresi nezdinde itiraz edeceğiz. Davaya zaten müdahil olduğumuz için yasal olarak itiraz hakkına sahibiz.

Bazı bilgisiz ve niyeti bozuk kişiler sosyal medyadan gördükleri mahkeme kararının 31 12 2020 tarihinde alınmasına istinaden sanki karar iki aydır biliniyormuş gibi yorum yapıyorlar. Karar daha dün taraflara tebliğ edildi. İdare Mahkemesi kararı aldıktan belli bir müddet geçtikten sonra taraflara tebligat yapıyor. Akılları sıra siyasi bir refleksle yorum yapanlar o zaman sorun bakalım 2 ay olduysa itiraz süresi dolduysa, İBB niye itiraz etmemiş? Dava belediyeye açılmış bize değil. Neyse tekrar etmek gerekirse daha itiraz için 30 gün süre var.

Bu karar şekil yönünden hukuka aykırı bulunsa bile (ki bölge idare mahkemesinde hukuka aykırı olmadığı ortaya çıkacaktır.)

18.03 2019 tarih ve 2019/4-6 sayılı UKOME kararı hala yürürlüktedir. 2019/4-6 sayılı UKOME kararında takdiren sınırlama kararı alınmış ve şimdiki adı tahditli servis belgesi olan taşımacılık kartının süresi 30 yıla çıkarılmıştı. Bu kararın üstüne 11.06.2019 tarihli plaka tahdidi kararını içeren UKOME kararı alınmıştır. Kararın içeriğinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını 14.İdare Mahkemesinin emsaline az rastlanır garabette şekil yönünden bir karar verdiğini söylemek istiyorum.

Kimse endişeye kapılmasın. Belediye Başkanları idare hukukunda Genel Sekretere yetki devrinde bulunabilirler.

25.05.2015 tarihi geçilemez.

UKOME kararı ile yapılamayan işler anlamsız mahkeme kararı ile yapılamaz.

Davayı açan derneğin ve müdahil olan Yalovalı firmanın siyasi ilişkilerini iyi okumalı ve bugün İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası olmadan servisçi esnafının tartışıldığı platformun bileşenleri iyi okunmalı.

Seversin ya da sevmezsin kabul edersin ya da etmezsin. Ancak bir gerçeği değiştiremezsin. İstanbul servisçi esnafının resmi temsilcisi İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasıdır.

Bu gerçeği değiştiremezsin.

Daha önce defalarca kere belirttik. 25 05 2015 tarihi sonrasına plaka verilmesi girişimlerinin karşısında gururla durmaya devam edeceğiz. Bedelli ne olursa olsun ödemeye hazırız.

Paniğe kapılmayın ve plakanızı satmayın. Kimse bu mahkeme kararına istinaden içeriye bir tek plaka alamaz. Gördüğünüz gibi İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası bahse konu davalara zamanında müdahil olarak esnafının yanında kale gibi durmaya devam ediyor.

Allah'ın izniyle ve sizlerin desteği ile biz bu kararın Bölge İdare Mahkemesinden döneceğine inanıyoruz.

Adaletin er geç yerini bulacağını, servisçi esnafının rahat bir nefes alacağını, salgın koşullarının normale dönmesi ile de yeni bir yükselişe geçeceğine bütün kalbimizle inanıyoruz.

Her işte bir hayır vardır derler ya! Burada gerçek esnaf dostlarını, sahte esnaf dostlarını, en ufak bir dalga da gemiyi önce kimlerin terk ettiğini hepiniz gördünüz ve yaşadığınız. Söylemlerden, canlı yayınlardan takip ettiniz.

Hepinizin içinizi ferah tutmanızı, er geç doğru olanın kazanacağını söylemek istiyorum.

Herkes şimdi evlatlarına sarılıp alınlarına bir öpücük atsın.

Keza mücadelemiz ve savunduğumuz onların geleceğidir.

İSAROD

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 18:59
YORUM EKLE